Udostępnij
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page

MONITORING

Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny to działająca od 1991 r. organizacja pozarządowa walcząca o prawa z zakresu zdrowia reprodukcyjnego i seksualności. Wspólnie z Zespołem Prawnym Federacji monitorujemy dostęp do aborcji, antykoncepcji oraz edukacji seksualnej.
Kontrolując bieżącą sytuację, zwracamy przede wszystkim uwagę na brak realizacji i na fikcyjny charakter obowiązującej od 1993 roku Ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności ciąży (zapoznaj się z ustawą).  W ramach monitoringu stanu przestrzegania praw reprodukcyjnych i seksualnych kobiet w Polsce na bieżąco śledzimy zmiany w zmiany w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (przeczytaj), ustawie – Prawo farmaceutyczne (przeczytaj), ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ustawie – Kodeks karny, ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (przeczytaj), ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (przeczytaj) oraz sporządzamy raporty na ten temat.

Stanowisko Zespołu Prawnego ws. projektu ustawy partii .Nowoczesna o świadomej prokreacji

UdostępnijZespół Prawny Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny wyraża zadowolenie z podjęcia próby liberalizacji obowiązującej w Polsce ustawy antyaborcyjnej, ...
Czytaj Dalej

Stanowisko Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem

UdostępnijWielka Koalicja za Równością i Wyborem wyraża stanowczy sprzeciw wobec wniosku o zbadanie konstytucyjności przesłanki[1] dopuszczającej aborcję, gdy badania prenatalne ...
Czytaj Dalej

Stanowisko Koalicji Równych Szans ws. ataków na rzecznika Praw Obywatelskich

UdostępnijMy, niżej podpisane organizacje członkowskie Koalicji Równych Szans – nieformalnej platformy kilkudziesięciu organizacji społecznych działających w obszarze ochrony praw człowieka ...
Czytaj Dalej

Polska vs. ONZ. O postulatach dot. aborcji i kary śmierci

UdostępnijSzerokim  echem odbiły się doniesienia o stanowisku polskiego rządu do Komitetu Praw Człowieka ONZ na temat ograniczenia prawa do aborcji, ...
Czytaj Dalej
Minister Konstanty Radziwiłł

Klauzula sumienia dla farmaceutów. Zmiana stanowiska w Ministerstwie Zdrowia

UdostępnijJeszcze w sierpniu wiceminister zdrowia Marcin Czech zaznaczał, że klauzula sumienia nie dotyczy aptekarzy. We wrześniu Rzecznik Praw Obywatelskich zaniepokojony ...
Czytaj Dalej

Nie daj się ogłuszyć! Wzór zawiadomienia w/s zakłócania porządku na demonstracjach anti-choice

UdostępnijPrzeraźliwe hałasy, szczególnie niebezpieczne dla osób starszych, z aparatami słuchowymi lub chorobami serca i straszenie dzieci – to kolejne metody ...
Czytaj Dalej

Zareaguj! Wzory zawiadomień i skarg w/s tzw. krwawych banerów

UdostępnijZespół Prawny Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny apeluje o reagowanie w sytuacjach, gdy w przestrzeni publicznej eksponowane są ...
Czytaj Dalej

Stanowisko Zespołu Prawnego w/s manipulacyjnych banerów anti choice

UdostępnijW odpowiedzi na coraz częstsze wykorzystywanie przez grupy anti choice banerów o manipulacyjnej i wprowadzającej w błąd treści, Zespół Prawny ...
Czytaj Dalej

Stanowisko w/s ograniczenia dostępu do antykoncepcji awaryjnej

Udostępnij25 maja 2017 roku, posłowie przegłosowali nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, która ogranicza Polkom dostęp do antykoncepcji awaryjnej. Oznacza ...
Czytaj Dalej

Komentarz Federacji do sprawozdania polskiego rządu w ramach UPR 2017

Udostępnij9 maja 2017 roku w ramach Powszechnego Przeglądu Okresowego (UPR), polski rząd złożył sprawozdanie dotyczące przestrzegania w Polsce praw człowieka ...
Czytaj Dalej

Zareaguj! Wzór skargi do WIFu w/s odmowy realizacji recepty w aptece

UdostępnijW związku z licznymi prośbami o interwencję w sprawie odmowy realizacji recept na środki antykoncepcyjne, odmowy ich zamówienia oraz odmowy ...
Czytaj Dalej

Stanowisko Federacji w/s ograniczenia dostępu do ellaOne

UdostępnijW związku z działaniami Rady Ministrów, zmierzającymi do ograniczenia dostępu do antykoncepcji awaryjnej ellaOne octan uliprystalu, Federacja na rzecz Kobiet ...
Czytaj Dalej

Boczną furtką – o petycji PFROŻ

UdostępnijKomisja ds. Petycji pochyliła się dziś nad petycją w sprawie nowelizacji ustawy antyaborcyjnej. To projekt, który w swych podstawowych założeniach ...
Czytaj Dalej

Opinia prawna petycji PFROŻ

Udostępnij26 stycznia Komisja ds Petycji rozpatrzy petycję Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, zawierającej projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 ...
Czytaj Dalej

Komentarz Federacji do sprawozdania Rady Ministrów z wykonywania ustawy o planowaniu rodziny w 2014 roku

UdostępnijW związku z opublikowaniem sprawozdania Rady Ministrów z wykonywania oraz o skutkach stosowania w roku 2014 ustawy z dnia 7 ...
Czytaj Dalej

Raport o stanie realizacji praw reprodukcyjnych w Polsce

Udostępnij22 września 2016 r. międzynarodowa koalicja organizacji pozarządowych wysłała do Komitetu Praw Człowieka ONZ raport o stanie realizacji praw reprodukcyjnych ...
Czytaj Dalej

Zmiana ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

UdostępnijMinister Zdrowia opracował projekt nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Projekt nie trafił jeszcze do Sejmu, na ...
Czytaj Dalej

Raport: Dzień dobry, chcę przerwać ciążę – o procedurach dostępu do legalnej aborcji w polskich szpitalach

UdostępnijRaport „Dzień dobry, chcę przerwać ciążę – o procedurach dostępu do legalnej aborcji w polskich szpitalach” zawiera wyniki monitoringu szpitali ...
Czytaj Dalej

Projekt całkowitego zakazu aborcji odrzucony w Sejmie

Udostępnij11 września w Sejmie odbyło się głosowanie w sprawie odrzucenia w pierwszym czytaniu obywatelskiego projektu Ustawy o zmianie ustawy o ...
Czytaj Dalej