Monitoring i rzecznictwo

Wspólnie z Zespołem Prawnym Federacji monitorujemy dostęp do aborcji, antykoncepcji oraz edukacji seksualnej. Kontrolując bieżącą sytuację, zwracamy przede wszystkim uwagę na brak realizacji i na fikcyjny charakter obowiązującej od 1993 roku Ustawy o planowaniu rodziny, apelując do decydentów o stosowne zmiany (zobacz komentarz do sprawozdania z wykonania ustawy).

Od początku swojej działalności Federacja korzysta z narzędzi interwencji prawnych i rzeczniczych. Działając na rzecz  świadomego rodzicielstwa interweniujemy w przypadkach odmawiania dostępu do świadczeń z zakresu ochrony zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego, a w szczególnych sytuacjach wspieramy kobiety dochodzące swoich praw przed polskim i międzynarodowym wymiarem sprawiedliwości. Prowadzimy również rzecznictwo w sprawie dostępu do właściwej jakości usług z dziedziny zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego, w tym prawa do przerwania ciąży.  Formułujemy stanowiska w ramach procesu legislacyjnego, opiniujemy powstałe akty prawne, przygotowujemy komentarze do wprowadzanych zmian oraz apelujemy do władz.

Dodatkowo, Zespół Prawny Federacji udziela pomocy prawnej w sprawach z zakresu praw reprodukcyjnych i seksualnych, w szczególności:

  • realizacji prawa do legalnego przerywania ciąży,
  • dostępu do antykoncepcji i badań prenatalnych,
  • z zakresu praw pacjenta (prawa do świadczeń, do informacji, do dokumentacji medycznej, do poszanowania intymności i godności),
  • wadliwego wykonywania zawodu przez lekarzy (nadużywanie klauzuli sumienia, naruszenia praw pacjenta),
  • naruszeń dóbr osobistych w systemie opieki zdrowotnej,
  • związanymi z błędami lekarskimi i zdarzeniami medycznymi.

Więcej o Zespole Prawnym.

APEL DO POSŁÓW I POSŁANEK Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA BEZPIECZNEJ ABORCJI

FacebookTwitteremailPrint  Posłowie i Posłanki wszystkich formacji!   Dzisiaj, w Światowym Dniu Bezpiecznej Aborcji, jako Federacja na rzecz Kobiet i Planowania ...
Czytaj Dalej

RAPORT GREVIO WS. WYKONYWANIA PRZEZ POLSKĘ KONWENCJI STAMBULSKIEJ OPUBLIKOWANY

Facebook Twitter email Print 16 września 2021 r. został opublikowany raport GREVIO w sprawie wykonania przez Polskę konwencji stambulskiej. GREVIO ...
Czytaj Dalej

LICZBA ABORCJI USTAWOWYCH W 2020 – MAMY DANE Z MINISTERSTWA ZDROWIA

Facebook Twitter email Print W 2020 roku w polskich szpitalach przeprowadzono 1074 aborcji – wynika z pozyskanych przez Federację danych ...
Czytaj Dalej

ABORCJA MUSI BYĆ LEGALNA! POTRZEBUJEMY USTAWY RATUNKOWEJ – PODPISZ PETYCJĘ

Facebook Twitter email Print Podpiszcie petycję do Sejmu i Senatu o niezwłoczne przyjęcie ustawy ratunkowej, którą przygotowałyśmy wraz z WeMove ...
Czytaj Dalej

SKARGI MAJĄ SENS! SUKCES W SPRAWIE ABORCJI

Facebook Twitter email Print U jednej z pacjentek wykryto ciężką i nieodwracalną wadę płodu. Prawo do terminacji ciąży zostało potwierdzone ...
Czytaj Dalej

SKUTKI DECYZJI TK WS. ABORCJI DLA KOBIET – PODSUMOWANIE PÓŁROCZA. GŁOS KOBIET I LEKARZY/LEKAREK

Facebook Twitter email Print 13 maja 2021 r. w Sejmie odbyło się połączone posiedzenie Parlamentarnych Zespołów Praw Kobiet i ds ...
Czytaj Dalej

WZYWAMY KOMISJĘ EUROPEJSKĄ DO OBRONY FUNDAMENTALNYCH PRAW CZŁOWIEKA W POLSCE

FacebookTwitteremailPrint  Organizacje członkowskie Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem, w tym Federacja, wysłały ważne pismo rzecznicze do Komisarek Komisji Europejskiej V ...
Czytaj Dalej

MINISTERSTWO ZDROWIA POTWIERDZA, ŻE SZPITALE MAJĄ OBOWIĄZEK WYKONYWAĆ ABORCJE Z POWODU WAD PŁODU

FacebookTwitteremailPrint Po “wyroku TK” szpitale odmawiają aborcji z powodu wad płodu na wielką skalę. Oczywiście w większości zmieniają zdanie po ...
Czytaj Dalej