REKOMENDACJE PTGiP NIEZGODNE Z PRAWEM I WIEDZĄ MEDYCZNĄ

Dziś opublikowany został dokument „Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników stosowania przepisów ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży” (pisownia oryginalna). Zapoznałyśmy się z treścią i jesteśmy przerażone. Rekomendacje PTGiP są po prostu niezgodne z prawem i wiedzą medyczną.
W zakresie, w jakim przewidują obowiązkowe konsylium lekarskie w sprawie aborcji i przymus leczenia psychiatrycznego pacjentek, które z uwagi na zagrożenie dla zdrowia psychicznego chcą przerwać ciążę, stoją w sprzeczności z:
  • polską ustawą o planowaniu rodziny z 1993 r.,
  • wytycznymi klinicznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO),
  • stanowiskiem Komitetu Bioetyki Polskiej Akademii Nauk nr 1/2023,
  • decyzjami Rzecznika Praw Pacjenta (sygn. RzPP-DWP-WPI.431.626.2023; RzPP-DPR-WPZ.420.10.2023).
Rzecznik Praw Pacjenta zresztą skrytykował wprost te wymogi podczas spotkania w Ministerstwie Zdrowia, w którym uczestniczyłyśmy.
Rekomendacje PTGiP zalecają też łyżeczkowanie jako jedną z metod aborcji. Jest to sprzeczne z wytycznymi WHO i FIGO, ale też szkodliwe dla kobiet. W dobie rozpowszechnionej farmakologii, metody aspiracyjnej (próżniowej) i metody chirurgicznej stosowanie łyżeczkowania, które może powodować zrosty na macicy, to oznaka medycyny zapóźnionej i staroświeckiej, a także przejaw niewiedzy polskich lekarzy.
Dokument zaprezentowany przez PTGiP uważamy za dowód tego, że w polskiej ginekologii wciąż ideologia jest ważniejsza od pacjentek. Towarzystwo milczało przez wiele lat, a teraz odezwało się po to, żeby zaszkodzić.
Nie mamy zamiaru stosować wytycznych PTGiP w tym zakresie. Apelujemy o to samo do lekarzy i lekarek ginekologii i położnictwa.
Z czym natomiast możemy się zgodzić?
  • lekarz ma obowiązek ratować życie i zdrowie ciężarnej nawet kosztem śmierci płodu,
  • aktualne przepisy prawa nie wprowadzają ograniczeń czasowych dla dopuszczalności przerywania ciąży ze wskazań medycznych,
  • terminacja ciąży jest standardowym zabiegiem medycznym, nie wymagającym specjalistycznego sprzętu, w przypadku ustalenia wskazań do jej przeprowadzenia z powodu zagrożenia zdrowia lub życia ciężarnej, procedura ta powinna być możliwa do przeprowadzenia w każdym oddziale ginekologiczno-położniczym. Każdy szpital świadczący usługi medyczne w wyżej wymienionym zakresie ma obowiązek zapewnić fachowe, godne i bezpieczne warunki do przeprowadzenia tej procedury,
  • z uwagi na ryzyko rozwinięcia infekcji wewnątrzmacicznej oraz potencjalny negatywny wpływ przedłużającej się indukcji na stan psychiczny ciężarnej, należy dążyć do zakończenia procedury w ciągu 72 godzin od jej rozpoczęcia.

powiązane treści