WZYWAMY KOMISJĘ EUROPEJSKĄ DO OBRONY FUNDAMENTALNYCH PRAW CZŁOWIEKA W POLSCE

Organizacje członkowskie Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem, w tym Federacja, wysłały ważne pismo rzecznicze do Komisarek Komisji Europejskiej V. Jurovej, H. Dalli i Komisarza D. Reyndersa.

Zwróciłyśmy uwagę Komisji na ostatnie wydarzenia w Polsce i wezwałyśmy Komisję, aby kontynuowała  postępowanie z art. 7 traktatu o UE w sprawie Polsce i objęła jego zakresem, obok rządów prawa, także prawa fundamentalne, równość i godność, jako nadrzędne wartości UE. W kontekście decyzji pseudo-Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 r., organizacje podkreśliły, że TK został instrumentalnie wykorzystany do pozbawienia kobiet ich podstawowych praw i że istnieje ryzyko dalszych naruszeń praw człowieka w Polsce. Wzywamy KE, aby nie odpuszczała Polsce tych podstawowych kwestii, które powinny stanowić podstawę i warunek przynależności do wspólnoty europejskiej.

Pismo w tej sprawie organizacje członkowskie WKRW podpisały razem z NGOsami międzynarodowymi tj. Amnesty International, Center for Reproductive Rights, CIVICUS, Human Rights Watch, International Federation for Human Rights (FIDH), International Campaign for Women’s Right to Safe Abortion, International Planned Parenthood Federation, National Women’s Council of Ireland, Women on Waves, Women on Web.

NGO Letter EU Commissioners Poland 1 Dec 2020