SUKCES NASZEGO RZECZNICTWA! PREZYDENCJA PORTUGALSKA PRZESŁUCHA POLSKĘ W RAMACH ART. 7 TUE

Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny razem z innymi organizacjami członkowskimi Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem oraz międzynarodowymi organizacjami partnerskimi działającymi w dziedzinie prawach człowieka w Europie, w kwietniu 2021 r. wysłała list to Prezydencji Portugalskiej z informacja o pogarszającej się sytuacji praw człowieka (zwłaszcza praw kobiet i osób LGBTI+)  i związku tego procesu z coraz to odważniejszymi aktami naruszania praworządności w Polsce. Prezydencja Portugalska nas wysłuchała i na same zakończenie swojej kadencji, na najbliższym posiedzeniu Rady ds. Ogólnych, które odbędzie się 22 czerwca br. planuje wysłuchanie Polski zgodnie z procedurą z art. 7 TUE, w ramach której Rada może stwierdzić poważne naruszenie wartości Unii przez Państwo Członkowskie. Bardzo nas to cieszy, bowiem rządy prawa w każdym bez wyjątku państwie członkowskim to fundamentalny budulec całej Unii. Napiszemy oczywiście co wydarzy się w czerwcu!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *