LIST DO PREZYDENCJI PORTUGALSKIEJ WS. POLSKI I PROCEDURY Z ART. 7 TUE

19 kwietnia 2021 został wysłany list do Prezydencji Portugalskiej w Radzie UE, który podpisało 178 organizacji społeczeństwa obywatelskiego z 19 państw UE. Celem jest wywarcie dodatkowej presji na UE, tak żeby Rada UE wysłuchała Polskę w ramach procedury z art. 7 TUE jeszcze przed zakończeniem Prezydencji sprawowanej przez Portugalię do czerwca br. Najbliższe spotkanie ministrów państw członkowskich UE odbędzie się 20 kwietnia, kolejne 11 maja 2021 r. i ważne jest aby odnieśli się do tematu praworządności i łamania praw człowieka w Polsce. Uaktualniamy Prezydencję na temat nowych szaleńczych projektów ustaw, które szykują nam posłowie i organizacje fundamentalistów. Informujemy Prezydencję o postępującej erozji niezależności sądownictwa, prawdopodobieństwie wystąpienia Polski z Konwencji Stambulskiej, warunkach pracy aktywistów i organizacji prawnoczłowieczych i traktowaniu uczestników pokojowych zgromadzeń przez policję.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *