65. SESJA KOMISJI DS. STATUSU KOBIET ONZ

 

W dniach 15-26 marca 2021 r. odbywa się 65. sesja Komisji ds. Statusu Kobiet ONZ (CSW64). Z uwagi na pandemię, posiedzenia Komisji i wydarzenia organizowane w jej ramach odbywają się w przestrzeni wirtualnej. Tematem wiodącym w tym roku jest „Pełne i skuteczne uczestnictwo kobiet w życiu publicznym i procesach podejmowania decyzji, a także eliminacja przemocy w celu osiągnięcia równości płci i wzmocnienia pozycji wszystkich kobiet i dziewcząt”. Wiele organizacji partnerskich Federacji uczestniczy lub organizuje wydarzenia w wirtualnych pokojach CSW. Więcej o CSW i jej tegorocznym programie tutaj.

18 marca Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny wzięła udział w wydarzeniu towarzyszącym zorganizowanym przez Międzynarodową Federację Planowania Rodzicielstwa (IPPF) i Planning Familial (Francja); sponsorowanym przez Francję, Danię i UNFPA: „Pokolenie SRHR! – Zapewnienie powszechnego dostępu do usług z zakresu zdrowia i praw seksualnych i reprodukcyjnych: priorytet działania koalicji skupionej wokół SRHR na Generation Equality Forum”. Przedstawicielka Federacji miała możliwość zadania sponsorom pytań na temat działań, jakie mogliby/chcieliby podjąć wobec łamania przez Polskę dostępu Polek do podstawowych usług zdrowia reprodukcyjnego, zwłaszcza do aborcji.

W odpowiedzi na pytanie o dostęp do aborcji dla osób w ciąży we Francji, francuska Ministra ds. Równości Płci Elisabeth Moreno publicznie zadeklarowała dostęp do aborcji we Francji dla wszystkich kobiet, w tym Polek. Bardzo nas to cieszy i spodziewamy się konkretnych kroków w realizacji tej obietnicy.

Powiązane treści

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *