';

onz

 • DEKRYMINALIZACJA I LEGALIZACJA ABORCJI W POLSCE NA RADZIE PRAW CZŁOWIEKA – STANOWISKO FEDERY

  21 września, na ostatniej sesji Rady Praw Człowieka ONZ przed wyborami w Polsce, koordynatorka rzecznictwa międzynarodowego FEDERY znowu przypomniała o tym jak ważna jest dekryminalizacja i liberalizacja aborcji w Polsce. W odczytanym stanowisku, nawiązała do ostatnich spraw, w których w przypadku poronienia i po prostu przyjęcia tabletek aborcyjnych interweniowała policja, pokazując na tych przykładach jak restrykcyjne prawo sprzyja nadużyciom przez władze. I że uporczywe łamanie międzynarodowych standardów praw człowieka przez Polskę w dostępie do bezpiecznej […]

 • APEL O PODPISY POD WSPÓLNYM STANOWISKIEM SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO W SPRAWIE ABORCJI NA 54. SESJĘ RADY PRAW CZŁOWIEKA

  Z okazji zbliżającego się Światowego Dnia Bezpiecznej Aborcji, przypadającego 28. września Sexual Rights Initiative (członkinią której jest FEDERA) oraz Center for Reproductive Rights, Association for Women’s Rights in Development, CHOICE for Youth and Sexuality, International Planned Parenthood Federation, Ipas, International Service for Human Rights, Youth Coalition for Sexual and Reproductive Rights, Asian-Pacific Resource i Research Centre for Women, MSI Reproductive […]

 • STANOWISKO FEDERY NA 53. SESJI RADY PRAW CZŁOWIEKA NA TEMAT PRAW REPRODUKCYJNYCH I SEKSUALNYCH MIGRANTEK

  W 2022 r. Specjalny Sprawozdawca ONZ ds. praw człowieka i migracji odbył wizytę w Polsce. Z wizyty powstał raport, który był omawiany na sesji Rady Praw Człowieka 26 czerwca 2023 r. W swoim stanowisku na temat raportu FEDERA odniosła się do fragmentu dotyczącego konsekwencji restrykcyjnego prawa aborcyjnego dla uchodźczyń oraz rekomendacji do rządu polskiego w tym zakresie. FEDERA zamieściła swój apel o zapewnienie kobietom, w tym w znajdujących się detencji, podstawowej opieki zdrowotnej […]

 • STANOWISKA NA 43. SESJĘ RADY PRAW CZŁOWIEKA ONZ

  Przedstawiamy stanowiska zgłoszone przez Federację na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny na 43. sesję Rady Praw Człowieka w Genewie. Odnosimy się do raportów: Specjalnych Sprawozdawczyń ds. osób z niepełnosprawnościami oraz w dziedzinie praw kulturalnych. Drugi z tych raportów powstał po wizycie w Polsce opisała naruszenia i konkretne rekomendacje pod adresem rządu. W trzecim stanowisku z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet żądamy, aby Polska zapewniła dostęp do wysokiej jakości świadczeń z zakresu zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego w ramach […]

 • POLSKA A POWSZECHNY PRZEGLĄD OKRESOWY ONZ

  „Czy wiecie, że…?” to nasza mini-kampania o zobowiązaniach międzynarodowych Polski w obszarze zdrowia reprodukcyjnego. W tym poście kilka słów o Powszechnym Przeglądzie Okresowym (UPR), czyli mechanizmie kontrolnym Rady Praw Człowieka ONZ. W ramach UPR państwa członkowskie co 5 lat kompleksowo sprawozdają się na temat stanu przestrzegania praw człowieka. Ostatni przegląd Polski odbył się w 2017 r. Czy wiecie, że Polska złożyła szereg ciekawych deklaracji w odniesieniu […]

 • ONZ SOLIDARIZUJE SIĘ Z KOBIETAMI W POLSCE I WZYWA WŁADZE DO OCHRONY NASZYCH PRAW

  „Polska zdecydowała się poświęcić prawo kobiet do bezpiecznej i legalnej opieki zdrowotnej związanej z przerwaniem ciąży w imię ochrony prawa do życia nienarodzonych, co stanowi naruszenie jej międzynarodowych zobowiązań dotyczących praw człowieka” – stwierdziły niezależne ekspertki w reakcji na wyrok Trybunału Konstytucyjnego zakazujący aborcji ze względu na śmiertelne lub ciężkie upośledzenie płodu. Stanowisko zatytułowane Polska zatrzasnęła kobietom drzwi do legalnych i bezpiecznych aborcji podpisały ekspertki ONZ: z Grupy Roboczej […]

  28/10/2020 / Aktualności
 • SPOTKANIE Z GRUPĄ ROBOCZĄ ONZ DS. DYSKRYMINACJI KOBIET W PRAWIE I PRAKTYCE

  „Obecne władze zdają się nie traktować kwestii równości płci priorytetowo. Brakuje krajowych strategii i planów na rzecz równości płci i upodmiotowienia kobiet. Ponadto, niemożliwe jest osiągnięcie pełnej równości płci bez poszanowania praw reprodukcyjnych kobiet. Tymczasem w Polsce dostęp do świadczeń zdrowotnych związanych z rozrodczością jest coraz bardziej ograniczany, czemu towarzyszą nieustanne wysiłki mające na celu wprowadzenie rozwiązań jeszcze bardziej restrykcyjnych.”, czytamy we wstępnych ustaleniach Grupy […]

 • ZDROWIE REPRODUKCYJNE A USŁUGI PUBLICZNE I INFRASTRUKTURA. STANOWISKO NA 63. SESJĘ CSW

  63. sesja Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet poświęcona była kwestiom, które stanowią sedno codziennego życia kobiet i dziewcząt – ambitnego porozumienia w kwestiach zabezpieczenia społecznego, dostępu do usług publicznych i zrównoważonej infrastruktury. Federacja, jako NGO ze statusem ECOSOC, jak co roku zgłosiła wraz z organizacjami partnerskimi stanowisko do tegorocznego tematu przewodniego z perspektywy zdrowia i praw seksualnych i reprodukcyjnych. Środowiska feministyczne, w tym reprezentantka ASTRA Network, prowadziły różnorakie […]

 • STANOWISKO NA 40. SESJĘ PRAW CZŁOWIEKA ONZ

  Podczas marcowej sesji Rady Praw Człowieka Federacja zgłosiła w imieniu Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem stanowisko nawiązujące do raportu wydanego przez Specjalną Sprawozdawczynię ds. Praw Kulturalnych z okazji 10. rocznicy działalności tego stanowiska. This is a statement of the Federation for Women and Family Planning on behalf of the Great Coalition for Equality and Choice from Poland. We welcome the tenth anniversary report […]

Skip to content