POLSKA A POWSZECHNY PRZEGLĄD OKRESOWY ONZ

“Czy wiecie, że…?” to nasza mini-kampania o zobowiązaniach międzynarodowych Polski w obszarze zdrowia reprodukcyjnego.
W tym poście kilka słów o Powszechnym Przeglądzie Okresowym (UPR), czyli mechanizmie kontrolnym Rady Praw Człowieka ONZ.
W ramach UPR państwa członkowskie co 5 lat kompleksowo sprawozdają się na temat stanu przestrzegania praw człowieka.
Ostatni przegląd Polski odbył się w 2017 r.
Czy wiecie, że Polska złożyła szereg ciekawych deklaracji w odniesieniu do aborcji?

  • Polska przyjęła i uznała za wykonane zalecenie, które dotyczyło zapewnienia kobietom dostępu do aborcji, a kobietom i parom prawa do swobodnego decydowania o tym, czy, kiedy i ile chcą mieć dzieci; 🤥
  • Polska przyjęła i uznała za wykonane zalecenie dotyczące pełnego i skutecznego wykonania wyroków ETPCz w sprawach R. R. i P. S. przeciwko Polsce; 😒
  • Polska przyjęła i uznała za wykonane zalecenie co do zapewnienia niezakłóconego dostępu do usług z zakresu zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, w tym do bezpiecznej i legalnej aborcji; 🤨
  • Polska przyjęła i uznała za wykonane zalecenie, by zapewnić dostęp do legalnych aborcji poprzez stworzenie przejrzystych procedur niezbędnych dla wykonania ustawy z 1993 r. 😳

Co więcej, w grudniu 2019 r. Polska złożyła połówkowe sprawozdanie z wykonania przyjętych zaleceń, zgodnie z którym nie ma problemu ani z dostępem do legalnej i bezpiecznej aborcji ani z dostępem do wszechstronnej edukacji seksualnej. 🧐🤯

Na szczęście, Federacja  zawsze uczestniczy w UPR i składa własne raporty, by społeczność międzynarodowa wiedziała, jak naprawdę wygląda stan praw reprodukcyjnych i seksualnych. Oto nasz komentarz do ostatniego sprawozdania polskich władz.

Czy wiecie, że Polska przyjęła i uznała za wykonane zalecenia, by rozszerzyć “Wychowanie do życia w rodzinie” o lekcje z wszechstronnej i dostosowanej do wieku edukacji o zdrowiu i prawach seksualnych i reprodukcyjnych? 🙃
Tak! Oficjalnie. W 2017 roku. W ramach Powszechnego Przeglądu Okresowego (UPR)l, który jest cyklicznym mechanizmem kontrolnym Rady Praw Człowieka ONZ. Co 5 lat państwa kompleksowo sprawozdają się na temat stanu przestrzegania praw człowieka i odnoszą się do zaleceń od innych krajów.