INTERPELACJA WS. WKŁADEK DOMACICZNYCH – ODPOWIEDŹ I OMÓWIENIE

 

Wielokrotnie nagłaśniałyśmy problem bezprawnego pobierania opłaty za założenie/zdjęcie wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej. Alarmowałyśmy o tym też NFZ.

Wkładki na NFZ – stan prawny

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej obie te czynności są świadczeniami gwarantowanymi (kod ICD-9: 69.7 – założenie i kod ICD-9: 97.71 – usunięcie). To znaczy, że powinny zostać wykonane za darmo w ramach kontraktu z NFZ. W praktyce tak nie jest. Podmioty lecznice oprócz opłaty za samą wkładkę (co jest akurat uzasadnione), żądały dodatkowych kwot pomiędzy 400 a 1800 PLN za jej założenie/usunięcie.

Interpelacja

Posłanki Lewicy – Monika Falej, Hanna Gill-Piątek, Anita Kucharska-Dziedzic, Wanda Nowicka, Małgorzata Prokop-Paczkowska i Katarzyna Ueberhan – poruszyły ten problem w jednej ze swoich interpelacji z zakresu zdrowia reprodukcyjnego. Zapytały Ministerstwo Zdrowia, w jaki sposób i kiedy zamierza wpłynąć na to, by placówki z kontraktem z NFZ wykonywały procedurę założenia i usunięcia wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej bezpłatnie.

Interpelacja nr 2265 ws. wewnątrzmacicznych wkładek antykoncepcyjnych w PDF

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia, oprócz przypomnienia przepisów, odpowiedziało, że w 2018 r. zrealizowano ponad 9,2 tys. procedur wprowadzenia wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej. Przypomnijmy, że w Polsce jest ok. 9 milionów kobiet w wieku reprodukcyjnym.

Ponadto MZ wskazało na to, że w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. do NFZ wpłynęło 13 skarg w tej sprawie. W toku postępowania wyjaśniającego ustalono:

  • 10 skarg było niezasadnych,
  • 1 została pozostawiona bez rozpatrzenia z uwagi na uchybienie formalne,
  • 2 skargi uznano za zasadne.

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na interpelację ws. wkładek antykoncepcyjnych w PDF 

Trudno nam jednak uwierzyć, że skargi pacjentek były niezasadne. Mimo wszystko warto je składać!  Przypominamy, że na naszej stronie dostępne są wzory skarg i wezwań do zwrotu nienależnie pobranej opłaty przez placówki. Przygotowałyśmy też bazę miejsc, gdzie można bezpłatnie założyć wkładkę. 

Omówienia pozostałych interpelacji znajdują się w zakładce “Monitoring & rzecznictwo“.

Podobne artykuły

  1. Interpelacja poselska ws. antykoncepcji - odpowiedź i omówienie