Założenie wkładki domacicznej na NFZ. Baza miejsc i poradnik postępowania w razie odmowy

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje wprowadzenie oraz usunięcie wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej (bez kosztu wkładki, który ponosi pacjentka).
Niestety kobiety często nie są informowane o możliwości założenia wkładki na NFZ lub spotykają się z bezprawną odmową tego świadczenia w zakontraktowanych placówkach.
Federacja pozyskała z NFZ dane placówek, które sprawozdają się z wprowadzania wewnątrzmacicznych wkładek antykoncepcyjnych.
Jeśli Ty lub Twoja znajoma planujecie tę formę antykoncepcji, koniecznie napiszcie do nas (federacja@federa.org.pl).
Podamy Wam namiary na pobliskich świadczeniodawców. Niestety nie możemy opublikować tej bazy placówek.
Podpowiadamy, co robić w przypadku odmowy:
  • porozmawiaj z dyrektorem/dyrektorką placówki (powołaj się na Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej tj. Dz.U. 2016 poz. 357)
  • powołaj się na pismo NFZ, który zapowiada kary finansowe za bezprawne odmowy i nierealizowanie kontraktu. Pismo w formacie PDF.
  • żądaj odmowy na piśmie
  • złóż skargę w wojewódzkim oddziale NFZ (sprawdź adres) z kopią odmowy. Gotowy wzór skargi
  • skieruj wniosek o wszczęcie postępowania do Rzecznika Praw Pacjenta z kopią odmowy
Jeśli placówka z kontraktem AOS pobrała opłatę za założenie wkładek – mimo posiadanego ubezpieczenia zdrowotnego – możesz zażądać zwrotu pieniędzy! Wypełnij gotowy wzór przedsądowego wezwania do zapłaty!W razie pytań, wątpliwości, skontaktuj się z naszym zespołem prawnym (zespol_prawny@federa.org.pl).
Termin przedawnienia roszczenia to 6 lat,  ale nie ma negatywnych konsekwencji przy wysłaniu po 6 latach. Ewentualnie przy pozwie można podnieść zarzut przedawnienia i wtedy się przegrywa sprawę. Koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, a bieg przedawnienia w tym przypadku rozpoczyna się dzień po nienależnym pobraniu opłaty.