ZAŁOŻENIE WKŁADKI DOMACICZNEJ NA NFZ. BAZA MIEJSC I PORADNIK POSTĘPOWANIA W RAZIE ODMOWY

 
Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje wprowadzenie oraz usunięcie wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej (bez kosztu wkładki, który ponosi pacjentka).
 
Niestety kobiety często nie są informowane o możliwości założenia wkładki na NFZ lub spotykają się z bezprawną odmową tego świadczenia w zakontraktowanych placówkach.
 
Federacja pozyskała z NFZ dane placówek, które sprawozdają się z wprowadzania wewnątrzmacicznych wkładek antykoncepcyjnych.
Sprawdź, gdzie jest najbliższa placówka: BAZA PLACÓWEK DO POBRANIA (sprawozdanie z zakładania wkładek na NFZ w 2019 roku)
Baza jest w programie Excel. Aby znaleźć swoją lub pobliską miejscowość skorzystaj z funkcji filtra.

Można też udać się do przychodni, która nie widnieje w bazie. Możliwe, że brak sprawozdawczości w tym zakresie wynika z braku osób, które próbowały wyegzekwować to świadczenie. Decydujące znaczenie ma kontrakt na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, zwykle mają je przychodnie ginekologiczne, ginekologiczno-położnicze, endokrynologiczno-ginekologiczne i patologii ciąży.

PODPOWIADAMY, CO ZROBIĆ W PRZYPADKU ODMOWY:
  • powołaj się na pismo Narodowego Funduszu Zdrowia, który zapowiada kary finansowe za bezprawne odmowy i nierealizowanie kontraktu (pismo z NFZ z 24 stycznia 2019 r., znak DSOZ.401.133.2019.5096..AJA.). Pismo w formacie PDF
  • żądaj odmowy na piśmie i wpisania jej do dokumentacji medycznej
  • jeśli rozmowa z lekarzem/lekarką nie przyniesie skutku, porozmawiaj z dyrektorem/dyrektorką placówki (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej tj. Dz.U. 2016 poz. 357). Z informacji od pacjentek wynika, że ta interwencja i okazanie pisma z NFZ umożliwiają skorzystanie ze świadczenia.
  • złóż skargę w wojewódzkim oddziale NFZ (sprawdź adres) z kopią odmowy. Gotowy wzór skargi
  • zadzwoń do wojewódzkiego oddziału z prośbą o interwencją w placówce
  • skieruj wniosek o wszczęcie postępowania do Rzecznika Praw Pacjenta z kopią odmowy
Często słyszymy, że powodem odmowy założenia wkładki jest to, że kobieta nie rodziła. To bezpodstawna odmowa. Dla uniknięcia takiej sytuacji warto wziąć ze sobą stanowisko Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, które określa przeciwwskazania do stosowania antykoncepcji hormonalnej i wewnątrzmacicznej:
 
System wewnątrzmaciczny z lewonorgestrelem, szczególnie ten o mniejszych wymiarach, można zakładać u nieródek
 
Jeśli placówka z kontraktem AOS pobrała opłatę za założenie wkładek – mimo posiadanego ubezpieczenia zdrowotnego – możesz zażądać zwrotu pieniędzy (wypełnij gotowy wzór przedsądowego wezwania do zapłaty)! W razie pytań, wątpliwości, skontaktuj się z naszym zespołem prawnym (zespol_prawny@federa.org.pl).

Termin przedawnienia roszczenia to 6 lat,  ale nie ma negatywnych konsekwencji przy wysłaniu po 6 latach. Ewentualnie przy pozwie można podnieść zarzut przedawnienia i wtedy się przegrywa sprawę. Koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, a bieg przedawnienia w tym przypadku rozpoczyna się dzień po nienależnym pobraniu opłaty.