Założenie wkładki domacicznej na NFZ. Baza miejsc i poradnik postępowania w razie odmowy

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje wprowadzenie oraz usunięcie wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej (bez kosztu wkładki, który ponosi pacjentka).
Niestety kobiety często nie są informowane o możliwości założenia wkładki na NFZ lub spotykają się z bezprawną odmową tego świadczenia w zakontraktowanych placówkach.
Federacja pozyskała z NFZ dane placówek, które sprawozdają się z wprowadzania wewnątrzmacicznych wkładek antykoncepcyjnych.
Sprawdź, gdzie jest najbliższa placówka.
Baza jest w programie Excel.
Aby znaleźć swoją lub pobliską miejscowość skorzystaj z funkcji filtra.
Można też udać się do przychodni, która nie widnieje w bazie. Możliwe, że brak sprawozdawczości w tym zakresie wynika z braku osób, które próbowały wyegzekwować to świadczenie. Decydujące znaczenie ma kontrakt na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, zwykle mają je przychodnie ginekologiczne, ginekologiczno-położnicze, endokrynologiczno-ginekologiczne i patologii ciąży.
Podpowiadamy, co robić w przypadku odmowy:

  • powołaj się na pismo Narodowego Funduszu Zdrowia, który zapowiada kary finansowe za bezprawne odmowy i nierealizowanie kontraktu (pismo z NFZ z 24 stycznia 2019 r., znak DSOZ.401.133.2019.5096..AJA.). Pismo w formacie PDF
  • żądaj odmowy na piśmie i wpisania jej do dokumentacji medycznej
  • jeśli rozmowa z lekarzem/lekarką nie przyniesie skutku, porozmawiaj z dyrektorem/dyrektorką placówki (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej tj. Dz.U. 2016 poz. 357). Z informacji od pacjentek wynika, że ta interwencja i okazanie pisma z NFZ umożliwiają skorzystanie ze świadczenia.
  • złóż skargę w wojewódzkim oddziale NFZ (sprawdź adres) z kopią odmowy. Gotowy wzór skargi
  • zadzwoń do wojewódzkiego oddziału z prośbą o interwencją w placówce
  • skieruj wniosek o wszczęcie postępowania do Rzecznika Praw Pacjenta z kopią odmowy
Jeśli placówka z kontraktem AOS pobrała opłatę za założenie wkładek – mimo posiadanego ubezpieczenia zdrowotnego – możesz zażądać zwrotu pieniędzy! Wypełnij gotowy wzór przedsądowego wezwania do zapłaty!W razie pytań, wątpliwości, skontaktuj się z naszym zespołem prawnym (zespol_prawny@federa.org.pl).
Termin przedawnienia roszczenia to 6 lat,  ale nie ma negatywnych konsekwencji przy wysłaniu po 6 latach. Ewentualnie przy pozwie można podnieść zarzut przedawnienia i wtedy się przegrywa sprawę. Koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, a bieg przedawnienia w tym przypadku rozpoczyna się dzień po nienależnym pobraniu opłaty.