ZAŁOŻENIE SPIRALI DOMACICZNEJ NA NFZ

Usunięcie wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej i założenie spirali na NFZ są możliwe, gdyż należą do listy świadczeń gwarantowanych.  W reakcji na doniesienia o bezprawnych odmowach wykonania tych zakontraktowanych przez #NFZ zabiegów, podpowiadamy, jak działać.

Federacja skierowała pisma do Narodowego Funduszu Zdrowia i Rzecznika Praw Pacjenta z wnioskiem o interwencję. Pozyskała też z NFZ dane placówek, które sprawozdają się z wprowadzania wewnątrzmacicznych wkładek antykoncepcyjnych.

Wszystkie poradnie i gabinety ginekologiczno-położnicze posiadające kontrakt z NFZ mają obowiązek wykonać te zabiegi.

Założenie spirali na NFZ. Co w razie problemów?

W przypadku odmowy na poziomie rejestracji lub ze strony lekarza/lekarki:

  • powołaj się na pismo Narodowego Funduszu Zdrowia, który zapowiada kary finansowe za bezprawne odmowy i nierealizowanie kontraktu (pismo z NFZ z 24 stycznia 2019 r., znak DSOZ.401.133.2019.5096..AJA.). Pismo w formacie PDF
  • żądaj odmowy na piśmie i wpisania jej do dokumentacji medycznej
  • jeśli rozmowa z lekarzem/lekarką nie przyniesie skutku, porozmawiaj z dyrektorem/dyrektorką placówki (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej tj. Dz.U. 2016 poz. 357). Z informacji od pacjentek wynika, że ta interwencja i okazanie pisma z NFZ umożliwiają skorzystanie ze świadczenia.
  • złóż skargę w wojewódzkim oddziale NFZ (sprawdź adres) z kopią odmowy. Gotowy wzór skargi
  • zadzwoń do wojewódzkiego oddziału z prośbą o interwencją w placówce
  • skieruj wniosek o wszczęcie postępowania do Rzecznika Praw Pacjenta z kopią odmowy

Federacja wystąpiła do NFZ zarówno z apelami o interwencje, jak też z wnioskiem o udostępnienie informacji o placówkach, które wykonują tę usługę.

Placówki, które zakładają wkładki na NFZ

Poniżej publikujemy dane placówek, które sprawozdają się z wprowadzania wewnątrzmacicznych wkładek antykoncepcyjnych. Sprawdź, gdzie jest najbliższa placówka!
 
 
Baza jest w programie Excel. Aby znaleźć swoją lub pobliską miejscowość skorzystaj z funkcji filtra.
 
Można też udać się do przychodni, która nie widnieje w bazie. Możliwe, że brak sprawozdawczości w tym zakresie wynika z braku osób, które próbowały wyegzekwować to świadczenie. Decydujące znaczenie ma kontrakt na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, zwykle mają je przychodnie ginekologiczne, ginekologiczno-położnicze, endokrynologiczno-ginekologiczne i patologii ciąży.

“Spirala dla nieródek” – obalamy mity

Często słyszymy, że powodem odmowy założenia wkładki jest to, że kobieta nie rodziła. To bezpodstawna odmowa. Dla uniknięcia takiej sytuacji warto wziąć ze sobą stanowisko Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, które określa przeciwwskazania do stosowania antykoncepcji hormonalnej i wewnątrzmacicznej:
 
  “System wewnątrzmaciczny z lewonorgestrelem, szczególnie ten o mniejszych wymiarach, można zakładać u nieródek”.
 

Zażądaj zwrotu opłaty za założenie spirali w publicznym gabinecie

Jeśli placówka z kontraktem AOS pobrała opłatę za założenie wkładek – mimo posiadanego ubezpieczenia zdrowotnego – możesz zażądać zwrotu pieniędzy! Wypełnij przedsądowe wezwanie do zwrotu opłaty_wkładka! W razie pytań, wątpliwości, skontaktuj się z naszym zespołem prawnym (zespol_prawny@federa.org.pl).

Termin przedawnienia roszczenia to 6 lat,  ale nie ma negatywnych konsekwencji przy wysłaniu po 6 latach. Ewentualnie przy pozwie można podnieść zarzut przedawnienia i wtedy się przegrywa sprawę. Koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, a bieg przedawnienia w tym przypadku rozpoczyna się dzień po nienależnym pobraniu opłaty.

Podobne artykuły