WKŁADKI ANTYKONCEPCYJNE NA NFZ W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM (BAZA PLACÓWEK)

Mieszkasz na terenie województwa dolnośląskiego i szukasz przychodni, w której ginekolodzy i ginekolożki zakładają spirale domaciczne w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia? My mamy taką bazę!

Przeprowadziłyśmy monitoring wszystkich 214 dolnośląskich gabinetów ginekologicznych widniejących w bazie NFZ i wysłałyśmy wniosek o dostęp do informacji publicznej dopytując o dostępność świadczenia medycznego założenia/zdjęcia wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej (w formie wniosku o dostęp do informacji publicznej).

CO WYNIKA Z NASZEGO MONITORINGU?

  • wniosek o dostęp do informacji publicznej wysłałyśmy 214 dolnośląskich placówek z gabinetami ginekologicznymi widniejącymi w bazie NFZ. Do dużej części z nich wysłałyśmy przedsądowe wezwanie ze względu na brak odpowiedzi na nasze pismo;
  • od 122 placówek pozyskałyśmy informację, że wykonują obie procedury, ale tylko w 102 w ramach NFZ;
  • w 28 gabinetach personel medyczny nie zakłada i nie usuwa wkładki wewnątrzmacicznej
  • 8 placówek zawiesiło działalność bądź zmieniło adres;
  • 53 placówek nie odpisało na nasz wniosek;
  • w 3 placówkach lekarze tylko usuwają wkładki.

W sprawie placówek, które bezprawnie pobierają opłaty za założenie lub wyjęcie spirali oraz tych, które nie odpowiedziały na nasze zapytanie, prowadzimy postępowania wyjaśniające.

W linku WKŁADKI ANTYKONCEPCYJNE NA NFZ W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM znajdziesz listę placówek wraz z linkami do odpowiedzi na nasz wniosek, w których to placówki deklarują, że zakładają wkładki w ramach umowy z NFZ.

W razie odmowy założenia czy usunięcia wkładki posłuż się odpowiedzią placówki jako dowodem. Warto tę odpowiedź pokazać już w rejestracji, gdyby chciano Ci odmówić świadczenia w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.

W razie dalszych problemów skorzystaj z drabinki interwencji.

Mamy świadomość, że 102 gabinety ginekologiczne na tylko połowa gabinetów w województwie dolnośląskim, która respektuje nasze prawa w dostępie do antykoncepcji w formie założenia wkładki antykoncepcyjnej. Natomiast dzięki temu, że sprawdzamy gabinety ginekologiczne i na bieżąco reagujemy na łamanie praw pacjenckich, do czego i my też gorąco zachęcamy, lekarze w placówkach medycznych zaczynają przestrzegać się prawa.

Ty też możesz sprawdzić gabinety w swoim mieście i w razie odmowy żądać ich na piśmie, a następnie składać skargi do wojewódzkiego oddziału NFZ (skorzystaj z naszego wzoru). Skargę możesz wysłać mailem do oddziału NFZ, nawet jeżeli nie masz odmowy na piśmie.

Dotychczas przeprowadziłyśmy monitoring dostępności założenia wkładek na NFZ na: Mazowszu, Pomorzu, Podkarpaciu oraz Podlasiu

A już niebawem będziemy mieć wyniki monitoringu z województwa wielkopolskiego. Tymczasem polecamy korzystanie z ogólnopolskiej bazy pozyskanej przez nas z NFZ.

Masz pytania odnośnie wkładek? Napisz do nas na monitoring@federa.org.pl

powiązane treści