PREMIERA REKOMENDACJI POLSKIEGO TOWARZYSTWA ZDROWIA SEKSUALNEGO I REPRODUKCYJNEGO W ZAKRESIE ABORCJI

Dziś premierę ma przełomowy dokument w historii polskiej opieki okołoaborcyjnej.  Polskie Towarzystwo Zdrowia Seksualnego i Reprodukcyjnego, ekspercka organizacja lekarska, opublikowała swoje rekomendacje dotyczące aborcji.

Rekomendacje PTZSR zostały opracowane w duchu medycyny opartej o wyniki badań (z ang. EBM, evidence-based medicine). Dokument jest zgodny z międzynarodowymi wytycznymi, m. in. WHO, Międzynarodowa Federacja Ginekologów i Położników, Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, American College of Obstetricians and Gynecologists, równocześnie spełniając wszystkie standardy ochrony praw pacjenckich i praw człowieka.

Nad rekomendacjami przez wiele miesięcy pracował interdyscyplinarny zespół złożony z przedstawicielek i przedstawicieli środowiska lekarskiego, prawnego i nauk społecznych, a także reprezentacji organizacji pacjenckich – w tym FEDERY. Kamila Ferenc i Antonina Lewandowska z zespołu FEDERY brały udział w tworzeniu dokumentu, skupiając się głównie na wypracowaniu dostosowanych do polskich realiów standardów prawnych i systemowych.

Wiele osób i instytucji, łącznie z Ministerstwem Zdrowia, z niecierpliwością czekało na ten dokument. Jesteśmy szczęśliwe, że zostałyśmy zaproszone do procesu współtworzenia publikacji i że udało się stworzyć dokument zgodny ze standardami światowymi, ale dostosowany do sytuacji Polski.

Gorąco polecamy wszystkim zapoznanie się z treścią rekomendacji. To świetne narzędzie dla tych spośród kadry medycznej i zarządzających systemem ochrony zdrowia (np. dyrekcji szpitali), którym zależy na podnoszeniu standardów opieki ginekologicznej w Polsce.

Interdyscyplinarne rekomendacje będą przydatne także dla Ministerstwa Zdrowia i innych decydentów na poziomie krajowym. Znajdą oni w dokumencie propozycje rozwiązań dot. restrukturyzacji prawa aborcyjnego i reorganizacji systemu ochronny zdrowia w kontekście poprawy opieki okołoaborcyjnej.

Liczymy, że rekomendacje PTZSR staną się jednym z podstawowych dokumentów polskiej ginekologii. Jako FEDERA rekomendujemy powszechne korzystanie z rozwiązań w nim zawartych.

powiązane treści