REKOMENDACJE FEDERY DLA MINISTERSTWA ZDROWIA W KWESTII PROCEDUR ZWIĄZANYCH Z ZAKOŃCZENIEM CIĄŻY

12 czerwca 2023 r. Minister Zdrowia utworzył zespół ekspercki ds. opracowania wytycznych dla szpitali w sprawie aborcji. Przesłałyśmy więc do Ministra nasze rekomendacje, co się w tych wytycznych powinno znaleźć.

Naszymi głównymi postulatami są:

1. Priorytetyzacja dobrostanu kobiet w ciąży,

2. Obowiązkowe szkolenia z najnowszych wytycznych opieki okołoaborcyjnej WHO,

3. Dopuszczenie do obrotu krajowego mifepristonu,

4. Wprowadzenie w trakcie studiów medycznych obowiązkowych kursów z podejścia do pacjentki,

5. Likwidacja klauzuli sumienia.

Praca zespołu eksperckiego nie przyniesie oczekiwanych skutków bez uwzględnienia rekomendacji NGO-sów i ruchów oddolnych. To my na co dzień działamy na rzecz zdrowia reprodukcyjnego kobiet w bezpośrednim kontakcie z pacjentkami, w domach i szpitalach, osobiście i przez telefon. Mamy świadomość ich doświadczeń i potrzeb, jak również lęków i zaniedbań ze strony szpitalnego personelu.

Oprócz wytycznych i szkoleń potrzebne są także działania, które zapewnią, że to wiedza medyczna i dobro pacjentek będą zawsze na pierwszym miejscu, a nie ideologia i polityka.

Oczekujemy od Ministerstwa Zdrowia uwzględnienia naszych rekomendacji. Nic o nas bez nas.

ZOBACZ NASZ LIST DO MZ 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *