OPINIA “PRZYJACIELA SĄDU” FEDERY W SPRAWIE JUSTYNY WYDRZYŃSKIEJ

W zeszłym roku aktywistka aborcyjna Justyna Wydrzyńska została oskarżona o popełnienie czynu zabronionego z art. 152 § 2 k.k., czyli udzielenie kobiecie ciężarnej pomocy w przerwaniu ciąży z naruszeniem przepisów ustawy.

FEDERA uważa, że Justyna Wydrzyńska powinna zostać uniewinniona od zarzucanych jej czynów, a pomoc w aborcji nie powinna być dłużej traktowana jak przestępstwo. Należy uchylić art. 152 kodeksu karnego.

Sprawa Justyny pokazuje, jak absurdalna jest kryminalizacja aborcji. W wyniku działań Justyny nikt nie został pokrzywdzony, wręcz przeciwnie. Justyna udzieliła pomocy Ani, uwięzionej w przemocowym związku, która tej pomocy chciała i potrzebowała.

Biorąc pod uwagę stan faktyczny sprawy, tj. okoliczność, że Justyna Wydrzyńska zaoferowała wsparcie kobiecie pokrzywdzonej przemocą domową, stawiane jej zarzuty należy uznać za niesprawiedliwe. Chęć pomocy osobie próbującej odzyskać kontrolę nad swoim życiem i wyzwolić się spod władzy agresywnego, apodyktycznego męża należy ocenić nie jako przestępstwo, ale szlachetny czyn.

Zdaniem Komitetu ONZ w sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet „kryminalizacja aborcji jest formą przemocy ze względu na płeć” (Rekomendacja Ogólna nr 35, CEDAW/C/GC/35).

CZYTAJ CAŁĄ OPINIĘ (AMICUS CURIAE)

powiązane treści

  1. dekryminalizacja aborcji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *