ABORCYJNE WYTYCZNE DLA SZPITALI

Od 1991 roku zajmujemy się egzekwowaniem praw kobiet, również w szpitalach. Naszym celem jest wprowadzenie  najlepszej jakości opieki aborcyjnej i ginekologicznej do polskich szpitali. Lekarze muszą wiedzieć, jak zajmować się pacjentką i przestrzegać jej praw.

Obdarzone waszym zaufaniem zbieramy informacje i doświadczenia i na ich podstawie tworzymy wytyczne, programy, szkolenia. Jak powinna wyglądać opieka w polskich szpitalach w zakresie zdrowia reprodukcyjnego? Dzięki Wam, my wiemy.

Teraz czas na upowszechnienie tej wiedzy. Przesłałyśmy do Ministerstwa nasze wytyczne z prośbą o rozesłanie ich do wszystkich polskich szpitali z oddziałami ginekologiczno-położniczymi. Wytyczne opierają się na przepisach prawa, decyzjach Rzecznika Praw Pacjenta i stanowiskach Komitetu Bioetyki Polskiej Akademii Nauk.

POWIĄZANE TREŚCI