Opublikowano 2022-01-31

RAPORT FEDERACJI DO KOMITETU PRZECIWKO TORTUROM ONZ

W styczniu 2022 r. Federacja złożyła raport do Onzetowskiego Komitetu przeciwko Torturom (CAT) w ramach List of Issues, rozpoczynającego ósmy cykl sprawozdawczy Polski przed tym Komitetem. W naszym raporcie opisujemy sytuację w Polsce w świetle uporczywych naruszeń praw reprodukcyjnych kobiet. Uważamy, że w niektórych przypadkach traktowanie kobiet poprzez odmowę im dostępu do aborcji stanowi torturę lub inne nieludzkie i poniżające traktowanie zaś obowiązujące w Polsce prawo anyaborcyjne  prowadzi do śmierci […]

W styczniu 2022 r. Federacja złożyła raport do Onzetowskiego Komitetu przeciwko Torturom (CAT) w ramach List of Issues, rozpoczynającego ósmy cykl sprawozdawczy Polski przed tym Komitetem. W naszym raporcie opisujemy sytuację w Polsce w świetle uporczywych naruszeń praw reprodukcyjnych kobiet. Uważamy, że w niektórych przypadkach traktowanie kobiet poprzez odmowę im dostępu do aborcji stanowi torturę lub inne nieludzkie i poniżające traktowanie zaś obowiązujące w Polsce prawo anyaborcyjne  prowadzi do śmierci kobiet. Zwracamy się do Komitetu przeciwko Torturom, żeby zadał pytania Polsce dotyczące zakazu aborcji w kolejnym cyklu sprawozdawczym przed Komitetem i pociągnął do odpowiedzialności za niewykonywanie zobowiązań międzynarodowych wynikających z Konwencji  ONZ w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania.

Powiązane treści

Skip to content