RAPORT FEDERY DO KOMITETU PRAW DZIECKA ONZ

We wrześniu 2021 r. odbędzie się 88. sesja Komitetu Praw Dziecka ONZ, podczas której Polska będzie się sprawozdawała z wykonania Konwencji Praw Dziecka. Federacja złożyła do Komitetu raport przedstawiający liczne ułomności Polski w wykonaniu zobowiązań wynikających z Konwencji w odniesieniu do zapewnienia dostępu do usług z zakresu zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego, w tym dostępu do aborcji, antykoncepcji, opieki ginekologicznej i kompleksowej edukacji seksualnej. Zalecenia o tej treści zostały skierowane do Polski w 2015 r. wskutek sprawozdania się Polski w poprzednim cyklu[1].

W naszym raporcie podkreślamy przede wszystkim, że nie dość że Polska nie wykonała zaleceń Komitetu, to posunęła się jeszcze dalej w naruszeniach praw wynikających z Konwencji poprzez wprowadzenie praktycznego zakazu aborcji w sposób szczególny dotykający nastolatki, ze względu na ich wiek, wynikającą z niego wrażliwość oraz oczywistą zależność od dorosłych. Ponadto, informujemy Komitet o trudności w dostępie do opieki ginekologicznej i antykoncepcji w Polsce oraz o braku kompleksowej edukacji seksualnej, który staje się jeszcze bardziej dotkliwy w ostatnim czasie, kiedy Ministrem Edukacji jest Przemysław Czarnek jawnie wspierający fundamentalistyczne organizacje działające na rzecz obalenia obowiązującego systemu ochrony praw człowieka. Federacja zwraca się do Komitetu, żeby w sposób zdecydowany nakazał Polsce powrót na drogę przestrzegania praw dzieci, gdyż obrany przez Polskę kierunek może poważnie zagrozić życiu i zdrowiu młodych ludzi.


[1] Committee on the Rights of the Child, Concluding Observations: Poland, para. 39(a), U.N. Doc. CRC/C/POL/CO/3-4 (2015).

Grafika: Marta Frej dla OKO.press

Powiązane treści

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *