INTERPELACJA WS. ANTYKONCEPCJI – ODPOWIEDŹ I OMÓWIENIE

Interpelacja poselska ws. antykoncepcji - odpowiedź i omówienie

Posłanki – Monika Falej Hanna Gill-Piątek Anita Kucharska-Dziedzic Wanda Nowicka Małgorzata Prokop-Paczkowska Katarzyna Ueberhan – słusznie przypomniały w interpelacji, że według raportu „Contraception Atlas” w roku 2018 w Polsce do nowoczesnej antykoncepcji miało dostęp jedynie 31,5% populacji. To wynik najniższy wśród 46 badanych państw europejskich.

Na wynik ten składają się bariery takie jak:

  •  obowiązkowe recepty na antykoncepcję awaryjną, a wraz z nimi długie kolejki do lekarza albo płatne wizyty lekarskie
  • -utrudniona dostępność środków antykoncepcyjnych dla osób małoletnich powyżej 15. roku, ponieważ osoby te w świetle prawa mogą współżyć płciowo, a jednak nie mogą samodzielnie udać się do lekarza.

Interpelacja nr 2268 ws. antykoncepcji w PDF

 

O barierach w dostępie do antykoncepcji Federacja pisała w swoim raporcie „Przemoc instytucjonalna”  (s. 14-16). W  2017 roku udzielono porad z  zakresu ginekologii i  położnictwa 4,1 milionom kobiet dorosłych i niepełnoletnich, podczas gdy w wieku reprodukcyjnym jest ponad 9 milionów, a  populacja potencjalnych pacjentek ginekologicznych – powyżej 15. roku życia – obejmuje 17 milionów. Miliony kobiet są zmuszone samodzielnie opłacać wizyty lub z  nich rezygnować. Istotną barierą, poza finansami, jest miejsce zamieszkania. W większości gmin brakuje poradni, w gminach miejskich na 1 poradnię przypada ponad 4 tys. kobiet, a w wiejskich aż 10 tys.

Na problemy te Ministerstwo Zdrowia odpowiedziało, iż nie zamierza znosić ani recept na „pigułkę dzień po”, ani obowiązku zgody rodzica na wizytę nastolatków powyżej 15. roku życia u ginekologa. A więc młodzież może samodzielnie podjąć decyzję o współżyciu seksualnym, ale już nie o zabezpieczeniu hormonalnym przed niechcianą ciążą. Co więcej, Ministerstwo Zdrowia „nie dysponuje danymi dotyczącymi dostępu do antykoncepcji hormonalnej i awaryjnej w Polsce w tym dla osób pełnoletnich powyżej 15 r. ż.”.  Taka deklaracja zaskakuje w świetle obowiązku raportowania danych o obrocie lekami do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi. Ministerstwo Zdrowia nie rejestruje także danych „dotyczącymi liczby odmów pomocy w dostępie do metod i środków antykoncepcji”.

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na interpelację nr 2268 ws. antykoncepcji w PDF

Omówienia pozostałych interpelacji znajdują się w zakładce “Monitoring & rzecznictwo“.

Podobne artykuły