INTERPELACJA WS. REFUNDACJI ANTYKONCEPCJI – ODPOWIEDŹ I OMÓWIENIE

Przedmiotem kolejnej interpelacji posłanek Lewicy  – Moniki Falej Hanny Gill-Piątek Anity Kucharskiej-Dziedzic Wandy Nowickiej Małgorzaty Prokop-Paczkowskiej Katarzyny Ueberhan – z lutego 2020 r. była refundacja antykoncepcji.

Interpelacja nr 2266_refundacja antykoncepcji w PDF

Obecnie refundacją objęte są tylko dwa typy produktów leczniczych o działaniu antykoncepcyjnym.

Pierwszy z nich, występujący m. in. pod nazwą Levomine lub Microgynon21, zawiera hormony drugiej generacji, które mają więcej skutków ubocznych niż te trzeciej i czwartej.

Drugi typ to tabletki Diane-35 oraz ich zamienniki. Problem polega na tym, że nie został zarejestrowany w naszym kraju jako środek antykoncepcyjny. Natomiast według wytycznych European Medicine Agency nie powinno się go stosować jako środka antykoncepcyjnego, a wyłącznie leczniczo – w przypadku trądziku i hirsutyzmu. Produkt ten posiada obecnie największe – z występujących na rynku – stężenie estrogenów, a zatem dłuższe jego stosowanie wiąże się ze zwiększeniem ryzyka choroby zakrzepowo-zatorowej. Media opisały kilkanaście przypadków związanych z jego zażywaniem zgonów kobiet we Francji, Wielkiej Brytanii i Kanadzie.

Poza dwoma wymienionymi powyżej preparatami Ministerstwo Zdrowia nie refunduje innych środków antykoncepcyjnych: plastrów antykoncepcyjnych, tabletek, wkładek czy minipigułek.

Interpelacja

Z związku z tym posłanki zapytały, czy Ministerstwo Zdrowia zamierza poszerzyć listę refundowanych środków antykoncepcyjnych.

Ministerstwo odpowiedziało, że spośród leków mających działanie antykoncepcyjne refundowane są produkty zawierające substancje czynne: Cyproteronum + Ethinylestradiolum oraz Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum[1]. Leki te są refundowane we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji i dostępne są za odpłatnością w wysokości 30% limitu finansowania i za dopłatą w wysokości różnicy między ceną detaliczną a limitem finansowania. W poniższej tabeli znajduje się zestawienie powyżej wskazanych leków. Spośród powyższych leków wyłącznie te zawierające Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum są zarejestrowane i refundowane we wskazaniu: antykoncepcja doustna. Należą do nich leki o nazwie: Levomine, Microgynon 21, Rigevidon, Stediril 30.

Ministerstwo wskazało także, iż objęcie refundacją produktu leczniczego dokonywane jest wyłącznie na wniosek podmiotu odpowiedzialnego. Oznacza to, że potrzebny jest wniosek producenta lub importera środków antykoncepcyjnych.

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na interpelację nr 2266 ws. refundacji antykoncepcji

Omówienia pozostałych interpelacji znajdują się w zakładce “Monitoring & rzecznictwo“.

[1] zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

Podobne artykuły

  1. Interpelacja poselska ws. antykoncepcji - odpowiedź i omówienie