POŁOŻNE I PIELĘGNIARKI MOGĄ PRZEDŁUŻAĆ RECEPTY NA ANTYKONCEPCJĘ

Położne i pielęgniarki mogą przedłużyć recepty na antykoncepcję!

Recepty elektroniczne i papierowe mogą wystawiać także położne i pielęgniarki posiadające odpowiednie uprawnienia.*

Warto więc korzystać z tej opcji, szczególnie jeśli są długie kolejki do lekarza!

Jednakże recepty na antykoncepcję pielęgniarki i położne mogą  wystawiać tylko w ramach kontynuacji zalecenia lekarskiego. W związku z tym może być potrzebny dowód wcześniejszego przepisania/przyjmowania środka, np. zaświadczenie od specjalisty, printscreen z konta pacjent.gov.pl z wcześniejszymi receptami, aktualne badania medyczne itp.

Pielęgniarki i położne mogą przepisywać środki antykoncepcyjne przeznaczoną do 60-dniowego stosowania – jeśli jest to recepta papierowa, lub do 180-dniowego stosowania – jeśli jest to e-recepta.

Termin ważności wystawionych przez nich recept na antykoncepcję to: 30 dni w przypadku recepty papierowej lub e-recepty (w przypadku tej ostatniej, jeśli pielęgniarka/położna nie wpisze rocznego terminu ważności).

* Podstawa prawna: art. 96a ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne oraz art. 15a ust. 1-3a ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.

Potrzebne uprawnienia:

  • do samodzielnej ordynacji: dyplom magisterski na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo albo tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa plus (zarówno w przypadku dyplomu lub tytułu) ukończony kurs specjalistyczny* (tj. preskrypcji i ordynacji);
  • do kontynuacji leczenia: dyplom licencjacki na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo albo tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa plus (zarówno w przypadku dyplomu lub tytułu) ukończony kurs specjalistyczny* (tj. preskrypcji i ordynacji).

*Kurs specjalistyczny nie dotyczy pielęgniarek i położnych, które w ramach kształcenia w szkołach pielęgniarskich i w szkołach położnych lub w ramach szkolenia specjalizacyjnego nabyły wiedzę objętą takim kursem.