ABC RECEPT ELEKTRONICZNYCH I PAPIEROWYCH

Podział na e-recepty i recepty papierowe:

 1. e-Recepty

Na recepcie w postaci elektronicznej lekarz może zapisać lek maksymalnie na okres 360 dni kuracji, natomiast osoba realizująca receptę wydaje jednorazowo lek na 180 dni kuracji (przy czym w przypadku leku wydawanego w opakowaniach, których wielkość uniemożliwia wydanie go w ramach tych ograniczeń, dopuszcza się wydanie go w ilości przekraczającej tę ilość, jednak nie więcej niż o jedno najmniejsze opakowanie).

Pielęgniarka i położna może przepisać dla jednego pacjenta jednorazowo maksymalnie lek do 180-dniowego okresu stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania. W przypadku antykoncepcji wyłącznie w ramach kontynuacji zlecenia lekarskiego.

Od dnia 1 stycznia 2020 roku termin ważności e-recepty, wystawionej zarówno przez lekarza, jak i pielęgniarki/położnej, nie może przekroczyć:

 1. 30 dni od daty wystawienia lub naniesionej daty realizacji od dnia, jeśli lekarz nie oznaczy, że recepta jest ważna na rok (w tym wypadku ilość wydawanego leku jest pomniejszona o dni stosowania, które już upłynęły, licząc je od daty wystawienia recepty albo naniesionej na recepcie daty realizacji „od dnia”);
 2. 7 dni od daty wystawienia lub naniesionej daty realizacji od dnia dla recept na antybiotyki do stosowania wewnętrznego lub parenteralnego.
 3. 120 dni od daty wystawienia na produkty lecznicze i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia sprowadzane w ramach importu docelowego oraz na produkty immunologiczne wytwarzane indywidualnie dla pacjenta.
 4. 30 dni od daty jej wystawienia dla recepty na środki odurzające, substancje psychotropowe, preparaty zawierające te środki lub substancje oraz prekursory kategorii 1.
 5.  365 dni od daty wystawiania lub naniesionej daty realizacji od dnia, dla recept elektronicznych, na których osoba uprawniona oznaczyła, że recepta taka ważna jest na 365 dni. Na takiej recepcie musi widnieć dawkowanie leku. Jeśli lekarz/lekarka nie określi dawkowania, e-receptę wystawioną na 365 dni trzeba zrealizować w ciągu 30 dni. Leki zapisane na dłuższy czas można kupować na raty, jednak tylko w tej samej aptece. Pierwsze opakowanie leku należy wykupić przed upływem 30 dni od daty jej wystawienia. Jeśli pacjent/ka nie wykupi leku przed upływem 30 dni, farmaceuta wyda mniejszą ilość leku, proporcjonalnie do liczby dni, które upłynęły od daty wystawienia e-recepty albo od daty „realizacji od”.

Oznacza to, że jeśli lekarz nie oznaczy (lub zapomni oznaczyć) rocznego okresu ważności recepty, będziemy musiały zrealizować ją w ciągu 30 dni. Warto więc o to dopytać lekarza i zwrócić na to uwagę. Jeśli mimo wszystko lekarz chce oznaczyć 30-dniowy termin ważności recepty, może to zrobić od konkretnej, późniejszej daty.

Podstawa prawna: art. 96a ust. 2-5 oraz ust. 7-7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne

 1. Recepty papierowe

Lekarz, lekarz dentysta, felczer, starszy felczer może wystawić do 12 recept w postaci papierowej na następujące po sobie okresy stosowania nieprzekraczające łącznie 360 dni.

Jednakże na jednej recepcie w postaci papierowej ilość leku nie może przekraczać ilości niezbędnej do 120-dniowego stosowania.

Pielęgniarka i położna może przepisać dla jednego pacjenta jednorazowo maksymalnie:

 1.  ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, lub wyrobu medycznego niezbędną pacjentowi do 120-dniowego okresu stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania (do 4 recept);
 2.  ilość produktu leczniczego antykoncepcyjnego przeznaczoną do 60-dniowego stosowania – wyłącznie w ramach kontynuacji zlecenia lekarskiego.

Terminy ważności recepty papierowej, zarówno wystawionej przez lekarza, jak i pielęgniarkę/położną:

 1. 30 dni od daty wystawienia lub naniesionej daty realizacji od dnia (w tym wypadku ilość wydawanego leku jest pomniejszona o dni stosowania, które już upłynęły, licząc je od daty wystawienia recepty albo naniesionej na recepcie daty realizacji „od dnia”);
 2. 7 dni od daty wystawienia lub naniesionej daty realizacji od dnia dla recept na antybiotyki do stosowania wewnętrznego lub parenteralnego.
 3. 120 dni od daty wystawienia na produkty lecznicze i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia sprowadzane w ramach importu docelowego oraz na produkty immunologiczne wytwarzane indywidualnie dla pacjenta.
 4. 30 dni od daty jej wystawienia dla recepty na środki odurzające, substancje psychotropowe, preparaty zawierające te środki lub substancje oraz prekursory kategorii 1.

Podstawa prawna: art. 96a ust. 2-5 oraz ust. 7-7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne