SKARGA NA LEKARZA/LEKARKĘ – JAK REAGOWAĆ NA NAGANNE ZACHOWANIE?

 

„Co piąta pacjentka doznała przedmiotowego traktowania, braku szacunku w gabinecie ginekologicznym”, wynika z sondażu Liczymy się z Polkami Kantar Millward Brown na zlecenie „Wysokich Obcasów”[1]. Mowa o trzech milionach osób, które wskutek złych doświadczeń mogą być mniej skłonne do wykonywania rutynowych badań. Mowa o systemowej dyskryminacji i potężnym wyzwaniu dla ochrony zdrowia publicznego. Co z tym problemem robić? Przede wszystkim reagować na naganne zachowania. Skarga na lekarza? Wpis w mediach społecznościowych? Podpowiadamy, jak walczyć o prawa własne i innych kobiet, które dzięki Tobie mogą uniknąć uwłaczających wizyt.

Skarga na lekarza i inne możliwości

W przypadku nieetycznego zachowania lekarza (niedopuszczalnych komentarzy, seksistowskich uwag, łamania procedur) mamy do dyspozycji następujące rozwiązania:

 • powiedz lekarzowi, że zachowuje się nieodpowiednio;
 • upewnij się, że wszelkie odmowy i informacje na temat stanu zdrowia zostały wpisane do dokumentacji medycznej, za której prawidłowość odpowiada lekarz. Jeśli odmawia, udaj się do jego przełożonego;
 • złóż skargę do przełożonego/kierownika/rzecznika placówki, poinformuj instytucję;
 • opisz sytuację na stronie/fanpejdżu placówki czy portalu z opiniami (w wersji mniej konfrontacyjnej – bez podawania nazwiska, opisowo);
 • złóż skargę do rzecznika odpowiedzialności zawodowej przy okręgowej izbie lekarskiej; (gotowy wzór skargi);
 • złóż skargę do Rzecznika Praw Pacjenta (kontakt);
 • złóż pozew o zadośćuczynienie za molestowanie/naruszenie dóbr osobistych/naruszenie praw pacjenta (najpierw wysyła się przedsądowe wezwanie do zapłaty, które może skłonić lekarza (naruszyciela) do zawarcia ugody i nie trzeba będzie iść do sądu).

W jakich przypadkach składać skargi?

 • naruszenie praw pacjenckich: do tajemnicy lekarskiej, poszanowania intymności, prywatności i godności, przystępnej informacji o stanie zdrowia, świadczeń wyrażania zgody na świadczenia zdrowotne, dokumentacji medycznej, sprzeciwu;
 • dyskryminacyjne traktowanie ze względu na wiek, płeć, rasę, wyposażenie genetyczne, narodowość, wyznanie, przynależność społeczną, sytuację materialną, poglądy polityczne lub inne uwarunkowania;
 • nadużycie klauzuli sumienia (odmowa wystawienia antykoncepcji, skierowania na badania, orzeczenia o prawie do terminacji ciąży);
 • prowadzenie postępowania diagnostycznego, leczniczego i zapobiegawczego bez należytej starannością, niezgodnie z aktualną wiedzą medyczną;
 • nieżyczliwe, niekulturalne traktowanie pacjentki/pacjenta;
 • prowadzenie uporczywej terapii.

[1] http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/7,100865,24016656,czy-ciebie-tez-spotkala-przykra-sytuacja-u-ginekologa-sondaz.html

Powiązane treści

Podobne artykuły