WZORY ZAWIADOMIEŃ NA KRWAWE BANERY I SKARG NA ŁAMANIE PRAW PACJENCKICH, NADUŻYCIA KLAUZULI SUMIENIA

Każda i każdy z nas ma ogromny potencjał w zmianie świata na lepszy. Jeśli doświadczasz lub widzisz przejawy bezprawia, nie zawahaj się zareagować. Dla ułatwienia przedstawiamy wzory skarg i zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa. Nasz Zespół Prawny służą pomocą, poradą i wsparciem w postępowaniach sądowych. Reaguj i relacjonuj wyniki!

Dla Waszej wygody zestawiamy gotowe wzory skarg, dokumentów i postępowania ułatwiające egzekwowanie prawa w podziale na tematy:

OPIEKA GINEKOLOGICZNA:
DOSTĘP DO ABORCJI I ANTYKONCEPCJI:
KLAZULA SUMIENIA:

Pamiętaj, że klauzula sumienia ma swoje ograniczenia! Nie można się na nią powoływać przy wypisywaniu recept, zlecaniu badań czy wystawiania orzeczeń. Klauzula idzie w parze z konkretnymi obowiązkami, jak poinformowanie przełożonego, wpisanie do dokumentacji medycznej i wydanie na piśmie. Więcej w stanowisku Zespołu Prawnego. Wiedzę pogłębi też webinar o klauzuli sumienia.

KRWAWE BANERY Z KŁAMLIWYM PRZEKAZEM ANTYABORCYJNYM:

Related Posts