ZAREAGUJ! WZORY ZAWIADOMIEŃ I SKARG NA KRWAWE BANERY

 

Zespół Prawny Fundacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny apeluje o reagowanie w sytuacjach, gdy w przestrzeni publicznej eksponowane są banery anti-choice zawierające manipulacyjne i nieprawdziwe treści. Poniżej publikujemy wzory skarg i zawiadomień na krwawe banery, furgonetki i zgromadzenia. 

Jak zgłosić krwawe banery i ciężarówki?

  • wysłać zgłoszenie pocztą – tradycyjną lub mailową na adres jednostki policyjnej, w rejonie której znajduje się zgłaszany baner/furgonetka
  • zadzwonić po patrol policji (997) i złożyć ustne zawiadomienie (korzystając z podstaw prawnych zawartych w poniższych wzorach).

Wystarczy okazanie dowodu osobistego (nie ma z tego tytułu żadnych negatywnych konsekwencji dla zgłaszających!). Można wystąpić w roli osoby zawiadamiającej lub pokrzywdzonej. Gorąco zachęcamy do wyboru tej drugiej opcji – jako osoba pokrzywdzona można aktywnie uczestniczyć w późniejszym postępowaniu karnym – zgłaszać świadków, wnieść zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia lub o jego umorzeniu, składać wnioski dowodowe, być obecny na całej rozprawie, zadawać pytania przesłuchiwanym osobom oraz wnosić środki zaskarżenia.  Nie powoduje to żadnych kosztów, wymaga jedynie poświęcenia czasu.

Najistotniejsza jest MASOWOŚĆ zgłoszeń – im więcej osób się uskarża na krwawe banery, tym większa szansa, że sąd uzna je za niezgodne z prawem. Już kilka takich spraw udało się wygrać!

Załącznikiem do zgłoszenie pisemnego jest zdjęcie. W przypadku furgonetek musi obejmować numer rejestracyjny (na tablicy i na szybie)  i – najlepiej – tabliczkę z nazwą ulicy lub innym elementem umożliwiającym identyfikację lokalizacji.

Wzory zawiadomień na krwawe banery, furgonetki, zgromadzenia

Reakcją na terror wizualny może być złożenie:

  • w przypadku banerów/furgonetek – zawiadomienia o popełnieniu wykroczenia z art.51 oraz art. 141 Kodeksu wykroczeń, tj. wywołanie zgorszenia w miejscu publicznym i umieszczenie w miejscu publicznym nieprzyzwoitego napisu lub rysunku (pobierz zawiadomienie_wykroczenie_art51)
  • w przypadku furgonetek z megafonem – zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z art. 51 § 1, art. 141 Kodeksu Wykroczeń oraz art. 156 w zw. z art. 343 ustawy Prawo o ochronie środowiska, a także z art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym w zw. z art. 97 Kodeksu wykroczeń (pobierz zawiadomienie_furgonetka_megafon)
  • w przypadku banerów – zawiadomienia o popełnieniu wykroczenia z art. 63 a Kodeksu Wykroczeń, tj. umieszczeniu w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym plakatu i napisu oraz wystawienie ich na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem (pobierz zawiadomienie_wykroczenie_art63a)
  • w przypadku pikiet z banerami – zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa z art. 231 Kodeksu karnego  (Dz.U. 2016 poz. 1137 ze zm.) w związku z art. 14 pkt 1 ustawy – Prawo o zgromadzeniach, za niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza publicznego, który nie wydał zakazu zgromadzenia publicznego (pobierz zawiadomienie_przestępstwo_art231);
  • w przypadku hałaśliwych pikiet z banerami – zawiadomienia o wykroczeniu z art. 51 § 1 Kodeksu wykroczeń (Dz.U. 2015 poz. 1094 ze zm.), tj. zakłócenie spokoju i porządku publicznego krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem i wywołanie zgorszenia w miejscu publicznym (pobierz dokument).
  • w przypadku furgonetek zaparkowanych nieprawidłowo np. na chodniku, należy złożyć zawiadomienie do Straży Miejskiej w związku z naruszeniem art. 46 Kodeksu drogowego. Zawiadomienie można też złożyć, gdy nie ma tablic rejestracyjnych lub gdy stan pojazdów wskazuje, że nie są one używane.
  • w przypadku banerów/furgonetek – skargi do Rzecznika Praw Dziecka za prezentowanie w przestrzeni publicznej banerów zawierających drastyczne treści wizualne (pobierz wzór skargi);
  •  przypadku furgonetek z megafonem/ banerów/ hałaśliwych pikiet – pozew cywilny o naruszenie dóbr. Warunkiem jest odniesienie szkody/krzywdy z powodu przekazu antyaborcyjnej kampanii. Przykład: pogorszenie stanu zdrowia – serce, bezsenność, trauma dziecka, depresja etc. W takim przypadku należy się skontaktować z naszym Zespołem Prawnym – zespol_prawny@federa.org.pl.

Narzędzia pomocnicze:

Przeczytaj również stanowisko Zespołu Prawnego ws. manipulacyjnych banerów antyaborcyjnych.

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt: zespol_prawny@federa.org.pl.

Podobne artykuły