Stawienie czoła klauzuli sumienia w odniesieniu do aborcji priorytetem dla światowych ekspertów

Plakat konferencji International Convening on Conscientious Clause

Pięćdziesięcioro ekspertek i ekspertów z dwudziestu krajów Afryki, obu Ameryk oraz Europy debatowało w Montevideo na pierwszym międzynarodowym zjeździe poświęconym klauzuli sumienia w odniesieniu do aborcji. W stanowisku końcowym stwierdzili, że zjawisko odmawiania wykonania legalnego zabiegu aborcji krzywdzi kobiety na całym świecie i musi zostać powstrzymane.

W spotkaniu, organizowanym przez Mujer y Salud en Uruguay (MYSU) oraz International Women’s Health Coalition (IWHC), uczestniczyli decydenci, akademicy, specjaliści z zakresu zdrowia, prawa, oraz działaczki feministyczne. Wspólnie ustalono, iż sprzeciw wobec zapewnieniu dobrowolnych usług aborcyjnych z powodów religijnych lub moralnych jest główną przeszkodą dla bezpiecznej aborcji i zagraża życiu kobiet.

Uczestnicy podkreślili, że klauzula sumienia w odniesieniu do usług zdrowotnych nie jest ujęta w międzynarodowych zapisach dotyczących praw człowieka. W praktyce, czasami za pozwoleniem prawa krajowego, podstawowe usługi zdrowotne są coraz bardziej stygmatyzowane, a kobiety zobligowane są do donoszenia ryzykownej lub niechcianej ciąży. Kobiety, którym odmówiono prawa do aborcji są również zmuszone szukać nielegalnych lub niebezpiecznych sposobów na przerwanie ciąży, co niesie za sobą tragiczne konsekwencje, w tym śmierć.

Zgromadzeni zadeklarowali swoje dalsze indywidualne zaangażowanie na rzecz kwestii prawnych, etycznych, zdrowotnych i taktycznych, które mogą łagodzić szkodliwie skutki klauzuli sumienia i zmniejszyć ogromne brzemię ciążące na kobietach, które szukają legalnych, profesjonalnych usług, które powinny być świadczone bez uprzedzeń.

Kolejnym kluczowym działaniem są badania mające na celu zrozumienie motywów i zmierzenie wpływu klauzuli sumienia na jakość życia kobiet oraz na systemy zdrowotne, w tym koszty finansowe.

Grono ekspertów podkreśliło, że lekarze i pracownicy służby zdrowia, którzy popierają prawa kobiet, mają do odegrania fundamentalną rolę w zapewnieniu najlepszych praktyk medycznych. Dla pracowników służby zdrowia wyzwaniem pozostaje szerzenie świadomości, iż ich osobiste przekonania mogą znacząco uniemożliwiać kobietom dostęp do profesjonalnych usług zdrowotnych.