STANOWISKO ZESPOŁU PRAWNEGO WS. MANIPULACYJNYCH BANERÓW ANTI-CHOICE

W odpowiedzi na coraz częstsze wykorzystywanie przez grupy anti choice banerów o manipulacyjnej i wprowadzającej w błąd treści, Zespół Prawny Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny przygotował stanowisko w tej sprawie. Zespół stoi na stanowisku, że działalność polegająca na prezentowaniu w przestrzeni publicznej plakatów i tego typu banerów jest niezgodne z prawem.

W swoim stanowisku zwraca szczególna uwagę na następujące kwestie:

 1. Treść plakatów prezentujących zakrwawione płody oparta jest na manipulacji i zawiera nieprawdziwe informacje. Zdjęcia płodów uzyskano najprawdopodobniej po samoistnych poronieniach i martwych porodach. Wiek płodów podany na banerach jest bardzo zaniżony.
  W Polsce obecnie zabieg aborcji wykonuje się w większości przypadków metodą farmakologiczną, a jej efekt znacznie odbiega od tego wskazanego na zdjęciach.
 2. Obrazy prezentowane na banerach są bardzo krzywdzące dla kobiet. Naruszają ich godność
  i prawo decydowania o swoim życiu osobistym, stoją w sprzeczności z zakazem poniżającego traktowania wyrażonym w Konstytucji. Banery mają za zadanie przywoływać skojarzenia zabiegu, który jest bardzo intymny, jest sytuacją zdrowotną i prywatną. Są też pewnego rodzaju stygmatyzacją kobiet, które, w ramach obowiązującego prawa, dokonały aborcji.
 3. Prezentowanie banerów pod klinikami ginekologicznymi i szpitalami z oddziałami ginekologiczno-położniczym może niekorzystnie działać na psychikę kobiet przebywających
  w tych miejscach w związku z poronieniami, problemami z zajściem w ciążę lub których dzieci zmarły przy porodzie. Epatowanie drastycznymi obrazami może pogłębiać ich traumę oraz cierpienie i jest po prostu nieludzkim traktowaniem.
 4. Prezentowanie banerów może stać w sprzeczności z art. 63a § 1 Kodeksu wykroczeń, penalizującym umieszczenie plakatu w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym oraz art. 51 § 1 i art. 141 Kodeksu wykroczeń, penalizującymi wywołanie zgorszenia w miejscu publicznym i umieszczenie w miejscu publicznym nieprzyzwoitego napisu lub rysunku.
 5. Prezentowanie banerów może mieć traumatyczny wpływ na dzieci, które nie są w stanie przeczytać tekstu na plakacie i wytłumaczyć sobie, dlaczego tak drastyczne zdjęcia pojawiają się na ulicy. Sami rodzice także często nie potrafią prosto wyjaśnić ich obecności na ulicy. Obrazy rozczłonkowanego płodu mogą powodować koszmary nocne i wpłynąć na funkcjonowanie
  w dalszym życiu.
 6. Wydźwięk plakatów jest propagandowy, ma spowodować zaprzestanie wykonywania obowiązującego dziś w Polsce prawa dopuszczającego wykonywanie aborcji w trzech przypadkach wskazanych w ustawie o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego
  i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz stygmatyzować lekarzy wykonujących aborcję i kobiet, które poddały się temu zabiegowi lub chcą to uczynić.

Pobierz stanowisko.