Stanowisko Federacji w/s fałszywych i zniesławiających stwierdzeń zawartych w artykule Stop Aborcji

W odniesieniu do fałszywych i zniesławiających stwierdzeń zawartych w artykule na stronie Stop Aborcji, Federacja przygotowała stanowisko w tej kwestii. Artykuł pokazuje nieprawdziwą treść projektu ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie przygotowanego przez Komitet Ratujmy Kobiety 2017, czemu się zdecydowanie sprzeciwiamy. Jednocześnie przypominamy, że celem projektu ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie jest zapewnienie kobietom dostępu do bezpiecznych i legalnych zabiegów przerywania ciąży jako wyrazu poszanowania ich prawa do decydowania o swoim zdrowiu i życiu prywatnym. Zmiana prawa ma się też przyczynić do zmniejszenia zjawiska tzw. podziemia aborcyjnego, które istnieje mimo prawnokarnych zakazów, a które stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia kobiet.

Przeczytaj stanowisko w tej sprawie.