Wzory pism w przypadku niedostarczenia przesyłki

 

W związku z doniesieniami o zatrzymaniu przesyłek pocztowych przez Pocztę Polską przedstawiamy rekomendowane sposoby reagowania przez adresatki/adresatów przesyłek:

  • pismo z prośbą o wyjaśnienie przez Pocztę Polską, co się dzieje z paczką (do pobrania tutaj)
  • reklamacja do Poczty Polskiej, w przypadku, gdy nadawca zrzeknie się na rzecz adresatki/adresata prawa dochodzenia roszczeń (wzór na stronie Poczty Polskiej)

Po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej można złożyć wniosek o interwencję do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który sprawuje nadzór nad usługami pocztowymi (do pobrania tutaj).