Wzory pism w przypadku niedostarczenia przesyłki

W związku z doniesieniami o zatrzymaniu przesyłek pocztowych przez Pocztę Polską przedstawiamy rekomendowane sposoby reagowania przez adresatki/adresatów przesyłek:
– pismo z prośbą o wyjaśnienie przez Pocztę Polską, co się dzieje z paczką [do pobrania tutaj] – reklamacja do Poczty Polskiej, w przypadku, gdy nadawca zrzeknie się na rzecz adresatki/adresata prawa dochodzenia roszczeń [wzór ze strony Poczty Polskiej: https://www.poczta-polska.pl/reklamacje/].
Po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej można złożyć wniosek o interwencję do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który sprawuje nadzór nad usługami pocztowymi [do pobrania  tutaj]