Rezolucja Parlamentu Europejskiego ws. Polski

Parlament Europejski wezwał Polskę do respektowania niezależności wymiaru sprawiedliwości, wolności zgromadzeń, praw seksualnych i reprodukcyjnych oraz przyjmowania uchodźców na teren kraju. Przyjęta 15. listopada rezolucja naświetla dalsze obszary pogorszenia praworządności w Polsce od czasu wydania poprzedniej rezolucji we wrześniu 2016 roku.

Po raz 1. podniesiono kwestię ograniczania praw reprodukcyjnych kobiet w Polsce. PE zaapelował  do rządu polskiego o „zdecydowaną obronę praw kobiet i dziewcząt poprzez zapewnienie – w sposób pozbawiony dyskryminacji – dostępu do bezpłatnej antykoncepcji i udostępnienie antykoncepcji doraźnej bez recepty; w związku z tym apeluje o uchylenie ustawy ograniczającej dostęp kobiet i dziewcząt do doustnej antykoncepcji doraźnej”. Ostro skrytykowano wszelkie wnioski ustawodawcze dot. zakazu aborcji w przypadku poważnych lub śmiertelnych wad płodu. Podkreślono, że powszechny dostęp do opieki zdrowotnej, w tym do opieki w dziedzinie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz do związanych z nią praw, jest jednym z podstawowych praw człowieka; zdecydowanie i po raz kolejny podkreśla swoje poparcie dla organizacji broniących praw kobiet”.

Za przyjęciem rezolucji, a tym samym zainicjowaniem procedury zmierzającej do uruchomienia art. 7 traktatu wobec Polski, opowiedziało się 66% eurodeputowanych. Barbara Spinelli, sprawozdawczyni pomocnicza, wyjaśniała, że to działania PE wynikało z obowiązku zapewnienia, że fundamenty obywatelstwa – prawa człowieka i podstawowe wolności – są w pełni zagwarantowane. Szwedka europosłanka Malin Björk dodała: “Dziś Parlament wysyła jasny sygnał do polskich władz: za każdym razem, gdy spróbują ograniczyć prawa kobiet i dziewcząt, jesteśmy tu, by stawić im czoła.  Zawężanie dostępu kobiet do antykoncepcji awaryjnej,  prowadzenie kampanii przeciw prawom kobiet do decydowania o swoim ciele czy przeciw ich prawie do bezpiecznej i legalnej aborcji spotka się z potężnym oporem
ze strony feministek z Parlamentu Europejskiego. Stoimy ramię w ramię z polskimi siostrami!”

Pełny tekst rezolucji “Sytuacja w zakresie praworządności I demokracji w Polsce”