WZÓR ODPOWIEDZI NA WEZWANIA Z URZĘDU CELNEGO

W związku z doniesieniami o kolejnych próbach ograniczania dostępu do tabletek zamówionych z zagranicy, przedstawiamy wzór odpowiedzi do urzędu celnego. Z doniesień do Federacji wynika, że  obecnie celnicy rewidują przesyłki z Mifepristonem i Misoprostolem i masowo wysyłają adresatkom paczek wezwania do przedstawienia zgody Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na import produktów leczniczych pod rygorem cofnięcia towaru poza obszar celny Unii lub wnioskowania o orzeczenie jego przepadku na rzecz Skarbu Państwa.

Jak wyjaśniała nasza prawniczka, z najnowszego orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego wynika, że import produktów leczniczych na użytek własny oznacza przywiezienie leku osobiście przy sobie, w walizce, a nie poprzez kuriera. To w praktyce oznacza niemożność ściągnięcia pigułek z zagranicy, ale odpowiednią argumentacją można, a wręcz należy, próbować przekonać sądy do zmiany tej linii orzeczniczej. Nie istnieją bowiem powody, dla których prawa pacjentów lub konsumentów do przywozu pięciu najmniejszych opakowań produktu leczniczego na własne potrzeby lecznicze miałyby być różnicowane ze względu na środek transportu produktów: osobisty we własnym bagażu lub za pośrednictwem kuriera/wysyłki pocztowej. Na razie nie zapadło dużo takich wyroków. Osoby, które dostaną takie wezwania lub decyzje z urzędu celnego, gorąco zachęcamy do kontaktu z Zespołem Prawnym Federacji zespol_prawny@federa.org.pl #SystemowaZmiana

Odpowiedź do urzędu celno-skarbowego_wzór