ZESPÓŁ PRAWNY FEDERY

Historia

Zespół Prawny działa przy FEDERZE od 2008 r. Do 2017 r. nosił nazwę „Zespół Pomocy Prawnej”. Powstał jako profesjonalne ciało doradcze i zaplecze prawne fundacji, składające się z prawniczek i prawników, którzy reprezentują różne specjalizacje i zawody prawnicze, pracują w różnych miejscach i mają bogate doświadczenie.

W pierwszych latach funkcjonowania Zespołu w jego skład wchodziło nawet 60 członków i członkiń. Dzięki wsparciu finansowemu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Zespół realizował projekt „Ogólnopolski Zespół Pomocy Prawnej na rzecz praw pacjenta”. Efektem działań prawników i prawniczek Zespołu są trzy wygrane dla skarżących sprawy przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka (Tysiąc przeciwko Polsce, R.R. przeciwko Polsce, P. i S. przeciwko Polsce). Sprawy te prowadziły członkinie Zespołu: Monika Gąsiorowska, Irmina Kotiuk oraz Barbara Namysłowska-Gabrysiak.

W 2016 roku koordynację nad Zespołem przejęła adw. Kamila Ferenc.

Darmowa pomoc prawna

Zespół udziela pomocy prawnej w sprawach z zakresu praw reprodukcyjnych, w szczególności:

  • realizacji prawa do legalnego przerywania ciąży,
  • dostępu do antykoncepcji,
  • dostępu do badań prenatalnych,
  • z zakresu praw pacjenta (prawa do świadczeń, do informacji, do dokumentacji medycznej, do poszanowania intymności i godności),
  • wadliwego wykonywania zawodu przez lekarzy (nadużywanie klauzuli sumienia, naruszenia praw pacjenta),
  • naruszeń dóbr osobistych w systemie opieki zdrowotnej,
  • związanymi z błędami lekarskimi i zdarzeniami medycznymi.

Kontakt

tel. 22 635 93 95, zespolprawny@federa.org.pl