61. SESJA KOMISJI DS. STATUSU KOBIET ONZ

W dniach od 13 do 24 marca 2017 r. odbyła się 61. Sesja Komisji ds. Statusu Kobiet w siedzibie ONZ w Nowym Jorku. W tym roku tematem wokół którego skupiły się prace Komisji było ekonomiczne równouprawnienie kobiet oraz ich sytuacja w środowisku pracy. Z ramienia Federacji w sesji uczestniczyła Marta Szostak, koordynatorka regionalnej koalicji ASTRA Network, która współpracowała z przedstawicielkami z organizacji kobiecych z całego świata dążąc do uzyskania takiego dokumentu końcowego, który będzie uwzględniał wszystkie aspekty równouprawnienia kobiet oraz ich prawa człowieka. W dokumencie końcowym znalazły się zapisy na temat konieczności realizowania praw reprodukcyjnych oraz roli zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego w celu uzyskania pełnego równouprawnia kobiet co ma bezpośrednie przełożenie na ich sytuacje ekonomiczną.

Komisja ds. Statusu Kobiet jest ciałem subsydiarnym Rady Gospodarczo-Społecznej ONZ (UN Economic and Social Council/ECOSOC) i skupia się na zagadnieniach dotyczących równości płci i promowaniu praw kobiet. Polska, nie będąc obecnie członkiem Komisji, posiada status obserwatora. Przyjęty dokument końcowy Sesji będzie wkrótce dostępny online.

Więcej na temat pracy Komisji ds. Statusu Kobiet można dowiedzieć się tutaj.

W dniu 23 marca Marta Szostak wzięła również udział w panelu w Kongresie Stanów Zjednoczonych na zaproszenie partnera ASTRA Network – International Women’s Health Coalition (IWHC). Panel z przedstawicielką Kongresu, Jan Schakowsky, oraz przedstawicielkami IWHC, Whole Women’s Health i Center for Reproductive Rights, miał na celu stworzenie przestrzeni na dyskusję o działaniach i mobilizacji na rzecz praw reprodukcyjnych w obliczu rosnących radykalizmów politycznych po obu stronach oceanu. Marta Szostak przybliżyła uczestniczkom i uczestnikom panelu sytuację kobiet i ich praw reprodukcyjnych w Polsce oraz tło „czarnego protestu”. Pozostałe panelistki koncentrowały się na sytuacji kobiet w Stanach w momencie zmiany rządu i prezydenturę Donalda Trumpa, a także na podobieństwach w sytuacji kobiet w Stanach i w Polsce także w świetle ogólnokrajowego ruchu i tegorocznego Marszu Kobiet na Waszyngton.