RZECZNIK PRAW PACJENTA PRZYZNAJE – PRAWA PANI JOANNY Z KRAKOWA ZOSTAŁY NARUSZONE

Latem zeszłego roku Polską wstrząsnęła historia pani Joanny z Krakowa. Kobieta zgłosiła się do swojej lekarki po pomoc, a skończyła potraktowana jak przestępczyni za to, że tydzień wcześniej przerwała ciążę. Zastraszana przez policję, przewożona między szpitalami, zmuszana do bezpodstawnej rewizji osobistej odważyła się powiedzieć głośno, że system ją skrzywdził. FEDERA otoczyła Joannę darmową opieką prawną i od początku reprezentujemy ją przed wymiarem sprawiedliwości. Wspierałyśmy także Joannę podczas sejmowych wystąpień, zapewniłyśmy konsultacje psychologiczne.

Dziś dotarła do nas ważna wiadomość. Rzecznik Praw Pacjenta opublikował komunikat, z którego jasno wynika, że prawa Joanny zostały naruszone zarówno przez lekarkę, jak i przez policję. Informacja prasowa nie budzi w tym zakresie żadnych wątpliwości: „Lekarz, przekazując informacje funkcjonariuszowi policji, kierował się dobrem nadrzędnym, przez które należy rozumieć zdrowie i życie Pacjentki. (…) Pozostałe informacje nt. zdrowia pacjentki udzielone policji wykraczały poza zakres niezbędnych informacji, co jednoznacznie stanowi o naruszeniu prawa pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych. (…) W związku z czynnościami realizowanymi przez funkcjonariuszy policji, prawo do prywatności oraz poszanowania intymności igodności Pani Joanny nie zostało uszanowane i właściwie zrealizowane. Ocena ta dotyczy sytuacji, w której funkcjonariusze policji w trakcie hospitalizacji pacjentki podjęli działania interwencyjne, mimo że ich obecność nie była niezbędna dla udzielenia pacjentce świadczeń zdrowotnych. Ustalono, że takiej potrzeby nie zgłaszał nikt z personelu medycznego udzielającego świadczeń zdrowotnych pacjentce”.

To wielkie zwycięstwo dla Joanny, a my jako FEDERA cieszymy się, że możemy przy niej być w tej walce.

Pismo Rzecznika Praw Pacjenta potwierdza to, co było dla nas od początku oczywiste –Joanna została potraktowana okrutnie, w sposób bezduszny, urągający jej godności. Dokument traktujemy jako dowód triumfu prawa, moralności i empatii.

Jednak walka Joanny trwa. Nasza wiceprezeska i adwokatka, mec. Kamila Ferenc, reprezentuje Joannę w kilku postępowaniach, które cały czas się toczą. Joanna to niesamowiciedzielna kobieta, która jako jedna z pierwszych w Polsce postawiła się systemowi i ściera się z nim z podniesionym czołem. Od ponad pół roku pokazuje Polkom, że mogą bronić się przed przemocą władzy, a żadna nie zostaje w swojej walce sama. Jesteśmy jej wdzięczne za tę odwagę. Joanno, jesteśmy przy Tobie zawsze.

FEDERA jest gotowa objąć darmową pomocą prawną każdą kobietę, której prawa reprodukcyjne zostaną naruszone. Stoimy zawsze po stronie kobiet.

Na zdjęciu pani Joanna wraz z z Kamilą Ferenc i Antoniną Lewandowską z FEDERY (fot.  PAP/Łukasz Gągulski).

powiązane treści