STANOWISKO WIELKIEJ KOALICJI ZA RÓWNOŚCIĄ I WYBOREM (WKRW) WS. WNIOSKU O ZBADANIE KONSTYTUCYJNOŚCI ABORCJI Z POWODU WAD PŁODU

Wielka Koalicja za Równością i Wyborem wyraża stanowczy sprzeciw wobec wniosku o zbadanie konstytucyjności przesłanki[1] dopuszczającej aborcję, gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu.

Tym krokiem grupa fundamentalistycznych posłów PiS, Kukiz’15, koła Wolni i Solidarni i niezrzeszonych wyraziła pogardę dla zdrowia i życia kobiet. 100 posłów chce zmusić obywatelki do rodzenia – wbrew ich woli – płodów bez szans na przeżycie, a potem do obserwowania agonii tych dzieci w cierpieniu. Jest to nieludzkie i poniżające traktowanie, co podkreśla Komitet Praw Człowieka ONZ. Jeśli Trybunał uzna wskazaną wyżej przesłankę za niekonstytucyjną, przypadki takie jak „sprawa dra Chazana” będą na porządku dziennym, kosztem zdrowia i życia kobiet i ich bliskich. Nieprawdą jest, że większość aborcji z ww. przesłanki dotyczy płodów z zespołem Downa. Doświadczenia lekarzy wskazują na ok. 30%.[2]

Ciało i życie kobiety należy do niej samej i nikt nie może decydować za nią ani zmuszać do heroizmu i cierpienia. Nikt nie jest uprawniony do narzucania własnej wizji życia. Tymczasem 100 posłów z pomocą pozbawionego niezależności Trybunału chce decydować za większość społeczeństwa, która domaga się liberalizacji ustawy[3].

Polska Konstytucja w sposób jednoznaczny stanowi o przynależnych kobietom prawach: do ochrony zdrowia (art. 68), do ochrony prawnej życia prywatnego i rodzinnego oraz do decydowania o swoim życiu osobistym (art. 47) oraz o wolności sumienia i religii (art.53).

ż a d n y m miejscu w Konstytucji nie ma mowy o płodach, „dzieciach nienarodzonych” lub początku „życia od poczęcia”. Konstytucja nie zrównuje statusu życia płodowego z sytuacją prawną osoby urodzonej. Wręcz przeciwnie, mówi o ochronie p r z y r o d z o n ej godności (art. 30). Zgodnie z art. 68 Konstytucji władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej ochrony k o b i e t o m ciężarnym – ujmuje zatem opiekę w okresie ciąży z perspektywy kobiet i ich potrzeb, bowiem to one są podmiotami wolności i praw.

Prawo i Sprawiedliwość w jasny sposób zdradza swoje tchórzostwo wobec suwerena i okazuje mu arogancję. Wybierając najwygodniejsze dla siebie rozwiązanie nie tylko ulega marginesowi swojego ortodoksyjnego elektoratu, lecz także unika konfrontacji ze społeczeństwem. Składając wniosek właśnie teraz czyni bowiem bezprzedmiotowym procedowanie inicjatywy obywatelskiej Ratujmy Kobiety 2017.

Stanowisko w PDF

[1] art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży

[2] http://www.newsweek.pl/polska/aborcja-jak-czesto-dokonuje-sie-aborcji-z-zespolem-downa-,artykuly,399045,1.html

[3] W sondażu SW Research dla Rzeczpospolitej 46,5% opowiedziało się za złagodzeniem ustawy antyaborcyjnej, 27,2% za status quo, 11% za zaostrzeniem (http://www.rp.pl/Kraj/171029337-Sondaz-Kto-chce-zmian-w-ustawie-antyaborcyjnej.html).

ASTRA Network
ASTRA Youth
BABA Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz
Kobiet
Black Brussels Balloons
Czarny Protest Bielsko-Biała (OSK)
Czarny Protest Gliwice
Democracy is OK (DOK)
Demokratyczna Unia Kobiet
Dziewuchy Dziewuchom
Dziewuchy Dziewuchom Berlin
Dziewuchy Dziewuchom Francja
Dziewuchy Dziewuchom Łódzkie
Dziewuchy Dziewuchom Toruń
Dziewuchy Dziewuchom Warszawskie
Konferencja Episkopatu Polek
Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania
Rodziny
Federacja Polskie Lobby Kobiet
Femini Berlin Polska
Feministyczne Stowarzyszenie Polonijne Elles
sans Frontieres ASBL
Fundacja Centrum Praw Kobiet
Fundacja Czas Dialogu
Fundacja Edukacja – Równość – Aktywność –
Dialog Era Dialogu
Fundacja Feminoteka
Fundacja im. Izabeli Jarugi-Nowackiej
Fundacja im. Kazimierza Łyszczyńskiego
Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych
Fundacja Kobiety Zmieniają Świat
Fundacja na Rzecz Równości i Emancypacji
STER
Fundacja Nowoczesnej Edukacji SPUNK
Fundacja Pozytywnych Zmian
Fundacja Prawnikon
Fundacja Promocji Karmienia Piersią
Fundacja Przestrzeń Kobiet
Fundacja Przestrzenie Dialogu
Fundacja Rodzić po ludzku
Fundacja Równość.info
Fundacja Trans-Fuzja
Galeria Inspiracji
Grupa Edukatorów Seksualnych Ponton
Inicjatywa Feministyczna
Inicjatywa Sto Lat Głosu Kobiet
Inicjatywa Kobiety Piaseczno (OSK
Piaseczno)
Koalicja KARAT
Koalicja Mam Prawo
Kobiety w Sieci
KOD Kobiety
Koszalińskie Stowarzyszenie Aktywności
Lokalnej Era Kobiet
Lambda Warszawa
Lubelska Koalicja na Rzecz Kobiet
Marsz Godności
Medical Students For Choice Poland
Międzynarodowy Strajk Kobiet
Nieformalna Grupa Czarny Protest
Nieformalna Grupa Inicjatywna z Bydgoszczy
Niezłomne-śląskie (Katowice)
Obywatelskie Stowarzyszenie “Możemy”
Ogólnopolski Strajk Kobiet
OSK Gryfino
OSK Poznań
OSK Puławy
OSK Sanok
OSK Sochaczew
OSK Szczecin
OSK Warszawa
OSK Zawiercie
Polskie Towarzystwo Genderowe
Polskie Towarzystwo Prawa
Antydyskryminacyjnego
Protest kobiet
Ratujmy Kobiety
Równość i Nowoczesność
Ściana Furii
Stowarzyszenie Aktywne Kobiety
Stowarzyszenie Dolnośląski Kongres Kobiet
Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego
– Krytyka Polityczna
Stowarzyszenie Inicjatywa Polska
Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych
Stowarzyszenie Klub XXI wieku
Stowarzyszenie Kobiecy Słupsk
Stowarzyszenie Kongres Kobiet
Stowarzyszenie Most Kobiet
Stowarzyszenie Koniński Kongres Kobiet
Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza
Stowarzyszenie Nasz Bocian
Stowarzyszenie ON/OFF
Stowarzyszenie (S)Prawa Kobiet
Stowarzyszenie Poprawy Spraw
Alimentacyjnych – Dla Naszych Dzieci
Stowarzyszenie Pro Femina
Stowarzyszenie Stop Stereotypom
Stowarzyszenie Szlakiem Kobiet
Stowarzyszenie Tuż Obok
Stowarzyszenie Wszechnicy Oświeceniowo-
Racjonalistycznej
Te Tematy
Tomaszowski Kongres Kobiet
Trójmiejska Akcja Kobieca
Wielkopolski Kongres Kobiet

powiązane treści

  1. Przesłuchiwanie przez poniżanie? To nie jest prawo, to nie jest sprawiedliwość