“WYROK TK” JESZCZE NIE OBOWIĄZUJE – OPINIA PRAWNA

Publikujemy opinię r. pr. dr hab. Marcina Górskiego, zgodnie z którą przesłanka do aborcji z powodu ciężkich i nieodwracalnych wad płodu obowiązuje i stanowi ustawową podstawę zgodnego z obowiązującym prawem przerwania ciąży.

To znaczy, że wciąż – co najmniej do momentu opublikowania “wyroku” TK – możecie domagać się w polskich szpitalach przeprowadzenia aborcji z powodu wad płodu!

Ponadto, istnieją wielopłaszczyznowe wątpliwości dotyczące “wyroku” TK dot. aborcji, odnoszące się m.in. do umocowania niektórych osób uczestniczących w wydaniu wyroku do sprawowania urzędu w Trybunale Konstytucyjnym, dopuszczalności wykreowania orzeczeniem TK sankcjonującej normy karnej w świetle konstytucyjnego umocowania TK wyłącznie do sprawowania roli ustawodawcy negatywnego, zgodności stanu prawnego wykreowanego orzeczeniem TK ze zobowiązaniami międzynarodowymi RP, w tym zwłaszcza z art. 3 i art. 8 EKPC itd.

Stanowisko dotyczące daty wejścia w życie wyroku TK z 22.10.2020

Powiązane tresći

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *