STANOWISKO ZARZĄDU FEDERACJI PO “WYROKU TK” Z 22.10.2020

Wobec zagrożenia praw człowieka kobiet Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny oświadcza, że będzie wspierać kobiety w zakresie dozwolonym przez prawo, przede wszystkim realizując prawo każdego człowieka do informacji. Będziemy też udzielać pomocy prawnej oraz wsparcia psychologicznego. Będziemy informować instytucje i społeczności międzynarodowe o sytuacji kobiet w Polsce.

Od 1991 roku (a niektóre organizacje członkowskie od 1988) walczyliśmy o dostępność edukacji seksualnej, środków antykoncepcyjnych, o swobodny dostępu do usług lekarskich oraz o prawo legalnej, bezpiecznej aborcji dla wszystkich kobiet bez względu na sytuację ekonomiczną, wykształcenie, miejsce zamieszkania. Prawa reprodukcyjne odbierano kobietom po kawałku, ale nie poddajemy się.

Ochrona prawna życia zawarta w Konstytucji RP została zinterpretowana, jako ochrona życia od poczęcia. To niezgodne z intencją twórców Konstytucji. Teraz Polska stała się krajem, w którym państwo pod rygorem prawnym wymusza na kobietach zachowanie heroiczne, jakim jest zmuszenie do donoszenia ciąży niezależnie od wad genetycznych płodu, ciąży niechcianej. Takie postępowanie jest powszechnie uznawane za tortury.

22 października 2020 r. to czarny dzień w polskim orzecznictwie prawnym, ale nie jest to dzień pogrzebu naszych praw. Będziemy o nie walczyć. Solidarne, zdeterminowane, działając razem jako osoby prywatne i  zrzeszone w  różnych organizacjach odzyskamy prawo do naszych własnych decyzji dotyczących posiadani dzieci (można bardziej oficjalnie praw reprodukcyjnych).

Dziękujemy za każdą nawet najmniejszą wpłatę na naszą działalność statutową.

Zarząd Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *