Stanowisko Zespołu Prawnego ws. projektu ustawy partii .Nowoczesna o świadomej prokreacji

Zespół Prawny Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny wyraża zadowolenie z podjęcia próby liberalizacji obowiązującej w Polsce ustawy antyaborcyjnej, należącej do najbardziej restrykcyjnych w Europie. Jednocześnie pragnie przedstawić poniższe uwagi odnoszące się do projektu ustawy o świadomej prokreacji autorstwa partii .Nowoczesna, podkreślając jak ważna jest to materia dla ochrony zdrowia i praw seksualnych i reprodukcyjnych. Niezwykle istotne znaczenie ma używany język – mogący tę ochronę wzmocnić lub osłabić oraz zagadnienia proceduralne, które na pierwszy rzut oka mogą wydawać się neutralne, ale w praktyce stanowić bariery nie do przekroczenia i uniemożliwić realizację jednego z najważniejszych praw – prawa do decydowania o swoim życiu i rozrodczości. Dowodem takiego stanu rzeczy jest przygotowany w 2016 r. przez Federację na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny raport z monitoringu procedur dostępu do aborcji w polskich szpitalach, który pokazuje z jakimi trudnościami borykają się kobiety chcące zgodnie z prawem przerwać ciążę.

Sfera praw reprodukcyjnych ze względu na swoje silne powiązanie z życiem prywatnym człowieka, jego zdrowiem i ciałem charakteryzuje się pewną specyfiką. Mianowicie, wszelka reglamentacja i regulowanie tej sfery instrumentami prawnokarnymi są przeciwskuteczne. Ignorują bowiem podmiotowość człowieka i jego autonomię w decydowaniu o sobie, a także powszechność występowania pewnych zjawisk społecznych. Pisząc wprost – gdy osoby w ciąży nie chcą być w ciąży, a publiczna służba zdrowia nie gwarantuje im pomocy medycznej, na własną rękę szukają sposobów, by terminować ciążę. Prawne zakazy aborcji prowadzą więc do zwiększenia zjawisk tzw. podziemia aborcyjnego i turystyki aborcyjnej. Osoby gorzej uposażone i wyedukowane, z mniejszym dostępem do informacji częściej sięgają po metody przerywania ciąży zagrażające ich życiu i zdrowiu.

Przeczytaj pełną treść stanowiska Zespołu Prawnego wraz z tabelą z uwagami do proponowanych przepisów.