';

ciąża i rodzicielstwo

 • ciąża i dziecko prawa w ciąży

  „CIĄŻA I DZIECKO” – JAKIE MASZ PRAWA W CIĄŻY?

  Na co warto zwrócić uwagę przygotowując się do rodzicielstwa? Jakie masz prawa w ciąży? Jak o nie zadbać? Z radością dzielimy się tekstem, który został opublikowany w dodatku do Gazety Wyborczej „Ciąża i dziecko”. Nieznajomość prawa szkodzi. Szczególnie w tak newralgicznym okresie jak ciąża. Mimo postępu nadal w polskim systemie opieki okołoporodowej utrzymuje się wiele nieprawidłowości. Warto więc w ramach przygotowań budować świadomość na temat należnych świadczeń zdrowotnych, diagnostyki prenatalnej i ochrony, jaka […]

 • PRAWA PO PORONIENIU I TERMINACJI CIĄŻY

  Twoje prawa po poronieniu lub terminacji ciąży: pełnopłatny urlop w wymiarze 8 tygodni (art. 180[1] § 1 Kodeksu pracy). Aby z niego skorzystać, przedstawia się u pracodawcy akt urodzenia z adnotacją o martwym urodzeniu oraz wniosek o urlop. Ten czas jest liczony od momentu poronienia. zasiłek pogrzebowy (art. 77 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w zw. z  § 16 pkt 1 […]

 • “NIE PYSKUJ, BO SIĘ DOIGRASZ!”. PREZENTACJA RAPORTU O PRZEMOCY INSTYTUCJONALNEJ I HISTORII KOBIET JEJ DOŚWIADCZAJĄCYCH

  W Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka (10 grudnia) Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny zaprezentowała raport o systemowych naruszeniach praw reprodukcyjnych. Bycie kobietą dzisiaj w Polsce to niejednokrotnie piekło. Pokazały to historie Iwony, Barbary, Iwony i Katarzyny o braku dostępu do aborcji, do własnych zarodków i leczenia niepłodności, o przemocy na porodówkach, o braku dostępu do opieki ginekologicznej dla kobiet z niepełnosprawnościami. Historie pełne cierpienia, upokorzenia i uprzedmiotowienia. Zobacz nagranie konferencji prasowej z czterema […]

 • RAPORT „PRZEMOC INSTYTUCJONALNA W POLSCE. O SYSTEMOWYCH NARUSZENIACH PRAW REPRODUKCYJNYCH”

  Od lat 60. XX wieku prawa reprodukcyjne, czyli do decydowania o tym, czy, kiedy, ile mieć dzieci, są rozpatrywane w kategoriach praw człowieka. Te fundamentalne prawa człowieka są w Polsce systematycznie i notorycznie naruszane.  Brak woli politycznej, wieloletnie zaniedbania w połączeniu z restrykcyjnymi przepisami są przejawami przemocy instytucjonalnej. Przemoc instytucjonalna to wykorzystywanie władzy, by sterować rozrodczością, kontrolować społeczeństwo, odmawiać świadczeń zdrowotnych. Efekt: pozbawienie obywateli/obywatelki czy pacjentek/pacjentów ich fundamentalnych praw, autonomii […]

 • STANOWISKO FEDERY WS. „REJESTRU CIĄŻ”

  Stanowisko Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny w sprawie projektu rozporządzenia wprowadzającego obowiązek rejestracji ciąży pacjentki w Systemie Informacji Medycznej Jako Federacja na Rzecz Kobiet i Planowana Rodziny wyrażamy głęboki i zdecydowany sprzeciw wobec proponowanego w projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia obowiązku rejestrowania ciąż pacjentek w krajowym Systemie Informacji Medycznej – systemie, którego administratorem jest sam Minister. Projekt sprawia wrażenie niegroźnego, służącego celom statystycznym lub […]

  25/11/2021 / Aktualności
 • Konsultacje nad nowymi standardami opieki okołoporodowej

  Ministerstwo Zdrowia ogłosiło 4 kwietnia standardy, które dotyczyć mają wyłącznie kwestii organizacji opieki okołoporodowej. W ramach konsultacji społecznych Lekarze Kobietom oraz Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny zgłosiły swoje uwagi i propozycje zmian do nowego rozporządzenia w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej. Przypomnijmy, że główne zmiany zaproponowanych standardów to: ➡  jednolita edukacja przedporodowa, ➡ badanie ryzyka pojawienia się depresji w ciąży i po porodzie, ➡  […]

 • KOMENTARZ SPOŁECZNY DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA W 2016 ROKU USTAWY O PLANOWANIU RODZINY

  Federacja, jak co roku odniosła się krytycznie do sprawozdania Rady Ministrów z wykonywania najważniejszej ustawy dla zdrowia reprodukcyjnego. Dlaczego ustawa o planowaniu rodziny jest martwym prawem? Tym razem komentarz, ma szerszy wymiar, gdyż do współpracy i przedłożenia swojego wkładu zaproszono Grupę Edukatorów Seksualnych Ponton,  Zespół Prawny Federacji, Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji „Nasz Bocian” oraz Fundację Rodzić po Ludzku. Bardzo dziękujemy za ich bezcenne uwagi […]

 • USTAWA .NOWOCZESNEJ O ŚWIADOMEJ PROKREACJI – GŁÓWNE ZAŁOŻENIA

  Klub .Nowoczesnej złożył 18. stycznia własny projekt ustawy zakładającej poprawę dostępu do antykoncepcji, poradnictwa z zakresu planowania rodziny i obiektywnej edukacji na temat seksualności człowieka i rodzicielstwa. Federacja uczestniczyła w konsultacjach nad projektem zgłaszając szereg uwag, z których część została uwzględniona m.in. dot. szybkiego i realnego dostępu do obowiązkowych konsultacji psychologicznych oraz ochrony praw pacjentek przed nadużywaniem klauzuli sumienia (stanowisko Zespołu Prawnego z rekomendacjami). Pełny tekst projektu .Nowoczesnej z uzasadnieniem Dostęp […]

 • Stanowisko Karta Martwego Urodzenia

  STANOWISKO ZESPOŁU PRAWNEGO WS. WYMOGÓW KARTY MARTWEGO URODZENIA

  Zespół Prawny z rozczarowaniem przyjął treść Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia (dalej: „Rozporządzenie”), które traktuje wymóg określenia płci dziecka martwo urodzonego jako obligatoryjny. Tym samym, w sytuacji, w której określenie płci nie jest możliwe lub wymaga przeprowadzenia kosztownych badań genetycznych, które nie są pokrywane z ubezpieczenia w NFZ, lekarze nie mogą sporządzić karty martwego urodzenia, która jest […]

Skip to content