Opublikowano 2021-11-25

STANOWISKO FEDERY WS. „REJESTRU CIĄŻ”

Stanowisko Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny w sprawie projektu rozporządzenia wprowadzającego obowiązek rejestracji ciąży pacjentki w Systemie Informacji Medycznej Jako Federacja na Rzecz Kobiet i Planowana Rodziny wyrażamy głęboki i zdecydowany sprzeciw wobec proponowanego w projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia obowiązku rejestrowania ciąż pacjentek w krajowym Systemie Informacji Medycznej – systemie, którego administratorem jest sam Minister. Projekt sprawia wrażenie niegroźnego, służącego celom statystycznym lub […]

Stanowisko Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny w sprawie projektu rozporządzenia wprowadzającego obowiązek rejestracji ciąży pacjentki w Systemie Informacji Medycznej

Jako Federacja na Rzecz Kobiet i Planowana Rodziny wyrażamy głęboki i zdecydowany sprzeciw wobec proponowanego w projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia obowiązku rejestrowania ciąż pacjentek w krajowym Systemie Informacji Medycznej – systemie, którego administratorem jest sam Minister.

Projekt sprawia wrażenie niegroźnego, służącego celom statystycznym lub lepszemu dostępowi do danych medycznych – nie możemy jednak nie brać pod uwagę okoliczności społecznych i politycznych, które tej propozycji towarzyszą. Rejestr ciąż może być bowiem wykorzystywany jako straszak na kobiety i osoby planujące rodzicielstwo, jako kolejny atrybut władzy w arsenale najbardziej antyrodzinnego rządu w najnowszej historii Polski.

Podkreślamy, że rozporządzenie Ministra Zdrowia nie zmieni przepisów prawa karnego – legalnym pozostanie więc przerwanie własnej ciąży. Proponowany system potencjalnie utrudnić może za to uzyskanie aborcji osobom szukającym opieki i wsparcia poza państwowym systemem opieki zdrowia – do czego mają one prawo! Projekt niebezpiecznie zbliża nas również do sprawowania ostatecznego nadzoru nad wyborami reprodukcyjnymi mieszkanek i mieszkańców naszego kraju. Już dziś obserwujemy przecież nieuzasadnione prawnie przypadki poszukiwań kobiet po poronieniach czy domowych aborcjach – co stanie się więc w sytuacji, w której ciąża pacjentki widnieć będzie w krajowym rejestrze? Jak ogromny poziom zastraszenia chcą osiągnąć tym projektem rządzący? I jak głęboką traumę projekt ten zgotuje kobietom po poronieniach, które mogą znaleźć się pod ostrzałem pytań lekarzy i organów ścigania, wezwanych na miejsce bez żadnego uzasadnienia prawnego?

Rząd Prawa i Sprawiedliwości deklaruje chęć podjęcia działań zwiększających dzietność w kraju – nie tędy jednak droga. To nie zamordystyczna kontrola stanowi zachętę do podjęcia decyzji o rodzicielstwie, a zapewnienie stabilnego zatrudnienia, miejsca do życia, godnej płacy, urlopu rodzicielskiego, oraz szeregu innych rozwiązań z zakresu polityki prorodzinnej, z powodzeniem stosowanych w krajach Europy Zachodniej.

W związku z powyższym, jako Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny uznajemy pomysł rejestracji ciąży pacjentki w Systemie Informacji Medycznej za antykobiecy i antyrodzinny, oraz apelujemy o jak najszybsze usunięcie go z projektu rozporządzenia.

Kontakt dla mediów:

Krystyna Kacpura, dyrektorka Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny – 501 694 202

Kamila Ferenc, wicedyrektorka ds. programowych i prawniczka – 663 107 939

Antonina Lewandowska – 790 499 918

Skip to content