Wesprzyj nas finansowo

ZAANGAŻUJ SIĘ >> WESPRZYJ NAS FINANSOWO!

Federacja to organizacja działająca od blisko trzech dekad. Nasze działania są możliwe tylko dzięki grantom i darowiznom. Jeżeli chcesz wspomóc nasze działania, wpłać dowolną kwotę jako darowiznę na nasze konto:
nr konta 45 1020 1156 0000 7902 0060 3951
BP PKO S.A. 15 Oddział w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 7

Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny
ul. Nowolipie 13/15, 00-150 Warszawa

(w tytule przelewów wpisz „Darowizna na cele statutowe”, jeśli chcesz być z nami w indywidualnym kontakcie – również swój adres e-mail);
lub:
Ustaw w swoim banku cykliczną płatność (30, 50, 70, 100 zł lub dowolną inną kwotę, która będzie co miesiąc pobierana z Twojego bieżącego rachunku lub karty kredytowej).

Darowizny przekazane Federacji na cele statutowe można odliczyć od podstawy opodatkowania (osoba fizyczna może w ten sposób odliczyć do 6% uzyskanego dochodu pod warunkiem przekazania środków przelewem na konto Stowarzyszenia).

W przypadku darowizny przekazanej na konto przetwarzamy imię, nazwisko i adres zameldowania darczyńcy, informację o wysokości darowizny – informacje te widoczne są w opisie przelewu, a także adres e-mail, jeśli zostanie on podany w tytule przelewu.  Dane darczyńców przetwarzamy w dokumentacji księgowej. Darczyńcy mają prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Nie są one udostępniane żadnym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Jednak Federacja jest zobowiązana do stosowania środków bezpieczeństwa finansowego zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W praktyce oznacza to m.in. obowiązek informowania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o wszelkich transakcjach, które zgodnie z wytycznymi zawartymi w ustawie należy uznać za podejrzane. Na wyrażone mailowo życzenie darczyńcy Federacja wystawia zaświadczenia na potrzeby odliczenia darowizny i przesyła je na podany adres e-mail.