Wesprzyj nas finansowo

FEDERA to organizacja działająca od ponad trzech dekad – w latach 1991-2021 jako stowarzyszenie Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, a od 2021 jako Fundacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Nasze działania były i są możliwe tylko dzięki grantom i darowiznom. Jeżeli chcesz wspomóc finansowo nasze działania możesz:

  • wpłacić dowolną kwotę jako darowiznę

OPCJA 1 –> przelewem na nasze konto:

FUNDACJA NA RZECZ KOBIET I PLANOWANIA RODZINY

19 1020 1013 0000 0002 0462 5002

(w tytule przelewu wpisz „Darowizna na cele statutowe” oraz, jeśli chcesz być z nami w indywidualnym kontakcie, również swój adres e-mail).

OPCJA 2 –> przez PayPal

 

  • ustawić w swoim banku cykliczną płatność:

(dowolną kwotę, która będzie co miesiąc pobierana z twojego bieżącego rachunku lub karty kredytowej).

 

  • kupić jedną (lub więcej ;)) z przypinek, które stworzyłyśmy we współpracy z SENSU oraz HappyPins:

Cały dochód ze sprzedaży SENSU przeznacza na działania statutowe FEDERY. Dostępne wzory pinów:

 

DZIĘKUJEMY! ♥


Darowizny przekazane Fundacji na cele statutowe można odliczyć od podstawy opodatkowania (osoba fizyczna może w ten sposób odliczyć do 6% uzyskanego dochodu pod warunkiem przekazania środków przelewem na konto Fundacji).

W przypadku darowizny przekazanej na konto przetwarzamy imię, nazwisko i adres zameldowania darczyńcy, informację o wysokości darowizny – informacje te widoczne są w opisie przelewu, a także adres e-mail, jeśli zostanie on podany w tytule przelewu. Dane darczyńców przetwarzamy w dokumentacji księgowej. Darczyńcy mają prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Nie są one udostępniane żadnym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Jednak Fundacja jest zobowiązana do stosowania środków bezpieczeństwa finansowego zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W praktyce oznacza to m.in. obowiązek informowania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o wszelkich transakcjach, które zgodnie z wytycznymi zawartymi w ustawie należy uznać za podejrzane. Na wyrażone mailowo życzenie darczyńcy Fundacja wystawia zaświadczenia na potrzeby odliczenia darowizny i przesyła je na podany adres e-mail.