Wesprzyj nas finansowo

FEDERA to organizacja działająca od trzech dekad, w latach 1991-2021 jako stowarzyszenie Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, a od 2022 roku jako Fundacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Nasze działania są możliwe tylko dzięki grantom i darowiznom.

Jeżeli chcesz wspomóc nasze działania, wpłać dowolną kwotę jako darowiznę na nasze konto:

Fundacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny

19 1020 1013 0000 0002 0462 5002

PKO Bank Polski S.A. 15 Oddział w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 7

(w tytule przelewu wpisz „Darowizna na cele statutowe”, jeśli chcesz być z nami w indywidualnym kontakcie – również swój adres e-mail);

lub:

Ustaw w swoim banku cykliczną płatność (30, 50, 70, 100 zł lub dowolną inną kwotę, która będzie co miesiąc pobierana z Twojego bieżącego rachunku lub karty kredytowej).

Darowizny przekazane Fundacji na cele statutowe można odliczyć od podstawy opodatkowania (osoba fizyczna może w ten sposób odliczyć do 6% uzyskanego dochodu pod warunkiem przekazania środków przelewem na konto Stowarzyszenia).

W przypadku darowizny przekazanej na konto przetwarzamy imię, nazwisko i adres zameldowania darczyńcy, informację o wysokości darowizny – informacje te widoczne są w opisie przelewu, a także adres e-mail, jeśli zostanie on podany w tytule przelewu.  Dane darczyńców przetwarzamy w dokumentacji księgowej. Darczyńcy mają prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Nie są one udostępniane żadnym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Jednak Fundacja jest zobowiązana do stosowania środków bezpieczeństwa finansowego zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W praktyce oznacza to m.in. obowiązek informowania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o wszelkich transakcjach, które zgodnie z wytycznymi zawartymi w ustawie należy uznać za podejrzane. Na wyrażone mailowo życzenie darczyńcy Fundacja wystawia zaświadczenia na potrzeby odliczenia darowizny i przesyła je na podany adres e-mail.

Darowiznę możesz przekazać nam również przez PayPal:

DZIĘKUJEMY! 🙂