Monitoring i rzecznictwo

Wspólnie z Zespołem Prawnym Federacji monitorujemy dostęp do aborcji, antykoncepcji oraz edukacji seksualnej. Kontrolując bieżącą sytuację, zwracamy przede wszystkim uwagę na brak realizacji i na fikcyjny charakter obowiązującej od 1993 roku Ustawy o planowaniu rodziny, apelując do decydentów o stosowne zmiany (zobacz komentarz do sprawozdania z wykonania ustawy).

Od początku swojej działalności Federacja korzysta z narzędzi interwencji prawnych i rzeczniczych. Działając na rzecz  świadomego rodzicielstwa interweniujemy w przypadkach odmawiania dostępu do świadczeń z zakresu ochrony zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego, a w szczególnych sytuacjach wspieramy kobiety dochodzące swoich praw przed polskim i międzynarodowym wymiarem sprawiedliwości. Prowadzimy również rzecznictwo w sprawie dostępu do właściwej jakości usług z dziedziny zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego, w tym prawa do przerwania ciąży.  Formułujemy stanowiska w ramach procesu legislacyjnego, opiniujemy powstałe akty prawne, przygotowujemy komentarze do wprowadzanych zmian oraz apelujemy do władz.

Dodatkowo, Zespół Prawny Federacji udziela pomocy prawnej w sprawach z zakresu praw reprodukcyjnych i seksualnych, w szczególności:

  • realizacji prawa do legalnego przerywania ciąży,
  • dostępu do antykoncepcji i badań prenatalnych,
  • z zakresu praw pacjenta (prawa do świadczeń, do informacji, do dokumentacji medycznej, do poszanowania intymności i godności),
  • wadliwego wykonywania zawodu przez lekarzy (nadużywanie klauzuli sumienia, naruszenia praw pacjenta),
  • naruszeń dóbr osobistych w systemie opieki zdrowotnej,
  • związanymi z błędami lekarskimi i zdarzeniami medycznymi.

Więcej o Zespole Prawnym.

PRZEWODNIK PO ABORCJI USTAWOWEJ DLA SZPITALI

FacebookTwitterWhatsappEmailPrintDo szpitali mających podpisane kontrakty z NFZ (i wyposażonych w oddziały ginekologiczne, ginekologiczno-położnicze i patologii ciąży) rozsyłamy list tłumaczący przesłanki, ...

STANOWISKO W SPRAWIE USTAWY DOTYCZĄCEJ REFUNDACJI IN VITRO

Facebook Twitter Whatsapp Email Print powiązane treściNIEPŁODNOŚĆRAPORT "PRZEMOC INSTYTUCJONALNA W POLSCE. O SYSTEMOWYCH NARUSZENIACH PRAW REPRODUKCYJNYCH"“NIE PYSKUJ, BO SIĘ DOIGRASZ!” ...

WKŁADKI ANTYKONCEPCYJNE NA NFZ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

Facebook Twitter Whatsapp Email Print Mieszkasz na Podlasiu i szukasz przychodni, w której ginekolodzy i ginekolożki NA PEWNO zakładają spirale ...

ZAŁOŻENIE WEWNĄTRZMACICZNEJ WKŁADKI ANTYKONCEPCYJNEJ NA NFZ (OGÓLNOPOLSKA BAZA PLACÓWEK)

Facebook Twitter Whatsapp Email Print CO TO JEST WEWNĄTRZMACICZNA WKŁADKA ANTYKONCEPCYJNA I CZY JEST PŁATNA? Przeczytaj notatkę w naszym słowniku ...

POLITYCY I POLITYCZKI, POPIERACIE DEKRYMINALIZACJĘ ABORCJI? LIST FEDERY DO PARTII

FacebookTwitterWhatsappEmailPrint Nie chcemy unikania pytań i pokrętnych odpowiedzi. Nie interesują nas propozycje dialogu, rozumienie różnych punktów widzenia i odkładanie tematów ...

REKOMENDACJE FEDERY DLA MINISTERSTWA ZDROWIA W KWESTII PROCEDUR ZWIĄZANYCH Z ZAKOŃCZENIEM CIĄŻY

Facebook Twitter Whatsapp Email Print 12 czerwca 2023 r. Minister Zdrowia utworzył zespół ekspercki ds. opracowania wytycznych dla szpitali w ...

WKŁADKI ANTYKONCEPCYJNE NA NFZ W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM (BAZA PLACÓWEK)

Facebook Twitter Whatsapp Email Print Mieszkasz na Podlasiu i szukasz przychodni, w której ginekolodzy i ginekolożki NA PEWNO zakładają spirale ...

WKŁADKI ANTYKONCEPCYJNE NA NFZ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM (BAZA PLACÓWEK)

Facebook Twitter Whatsapp Email Print Mieszkasz w województwie pomorskim i szukasz przychodni, w której ginekolodzy i ginekolożki NA PEWNO zakładają ...