Organizacja Narodów Zjednoczonych

Organizacja Narodów Zjednoczonych

Federacja od 1999 roku posiada status konsultacyjny przy Radzie Gospodarczo – Społecznej ONZ (ECOSOC). Dzięki temu nasza organizacja może oddziaływać na Radę Gospodarczą i Społeczną i jej ciała pomocnicze, jak również międzynarodowe konferencje organizowane przez ONZ.  Pozwala nam to również na  uczestnictwo w charakterze obserwatorów w spotkaniach otwartych Rady oraz jej organach pomocniczych. Mamy także możliwość przedstawiać ustne i pisemne oświadczenia odnoszące się do prac Rady oraz jesteśmy upoważnione do uczestniczenia w międzynarodowych konferencjach, sesjach Zgromadzenia Ogólnego ONZ i innych międzyrządowych organach.

Federacja w ramach współpracy z ONZetem monitoruje sytuację w Polsce z aspektu przestrzegania praw kobiet i składa tzw. raporty cienie do komitetów monitorujących przestrzeganie praw człowieka (Komitet Praw Człowieka, Komitet Praw Dziecka, Komitet Praw Ekonomicznych, Społecznych i Kulturalnych, Komitet ds. Eliminacji Wszelkich Form Dyskryminacji). Raporty cienie dają  pełen obraz sytuacji dotyczący praw kobiet w Polsce. W oparciu o raporty Komitety tworzą rekomendacje dla polskiego rządu, dotyczące między innymi dostępu do legalnej aborcji czy antykoncepcji.

STANOWISKO NA 42. SESJĘ RADY PRAW CZŁOWIEKA ONZ

FacebookTwitteremailPrint“Prawo do aborcji jest kluczowe dla cielesnej autonomii. Prawa człowieka do zdrowia i życia mogą być zabezpieczone tylko wtedy, gdy ...
Czytaj Dalej

„ODMOWA LEGALNEJ ABORCJI MOŻE STANOWIĆ TORTURĘ”. PRZEGLĄD POLSKI PRZED KOMITETEM ONZ PRZECIWKO TORTUROM

FacebookTwitteremailPrintLiczne wady polskiego systemu prawa oraz praktyki jego stosowania były przedmiotem siódmego przeglądu Polski z realizacji Konwencji w sprawie zakazu ...
Czytaj Dalej

STANOWISKO NA 41. SESJĘ RADY PRAW CZŁOWIEKA ONZ

FacebookTwitteremailPrint “Ważne zyski mimo backlashu”, to główne przesłanie stanowiska wystosowanego na 41. sesji Rady Praw Człowieka w Genewie – przez ...
Czytaj Dalej

Informacje do przeglądu Polski przed Komitetem Przeciwko Torturom

FacebookTwitteremailPrint Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Women Enabled International, Magdalena Szarota (Lancaster University, Stowarzyszenie Kobiet Niepełnosprawnych “One.pl”) oraz ...
Czytaj Dalej

WYBIÓRCZE PODEJŚCIE DO PRAW KOBIET. RELACJA Z 63. SESJI KOMISJI ONZ DS. STATUSU KOBIET (CSW)

FacebookTwitteremailPrintWytrwałość środowisk feministycznych doprowadziła do uchwalenia kilku nowych standardów międzynarodowych w zakresie praw kobiet i dziewcząt do systemów zabezpieczenia społecznego, ...
Czytaj Dalej

STANOWISKO NA 40. SESJĘ PRAW CZŁOWIEKA ONZ

Facebook Twitter email Print Podczas marcowej sesji Rady Praw Człowieka Federacja zgłosiła w imieniu Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem ...
Czytaj Dalej

ZDROWIE REPRODUKCYJNE A USŁUGI PUBLICZNE I INFRASTRUKTURA. STANOWISKO NA 63. SESJĘ CSW

Facebook Twitter email Print 63. sesja Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet poświęcona była kwestiom, które stanowią sedno codziennego życia kobiet ...
Czytaj Dalej

SPOTKANIE Z GRUPĄ ROBOCZĄ ONZ DS. DYSKRYMINACJI KOBIET W PRAWIE I PRAKTYCE

Facebook Twitter email Print “Obecne władze zdają się nie traktować kwestii równości płci priorytetowo. Brakuje krajowych strategii i planów na ...
Czytaj Dalej