WSPÓLNE STANOWISKO ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH WS. ABORCJI Z OKAZJI 28. WRZEŚNIA

Z okazji Światowego Dnia Bezpiecznej Aborcji, Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny jako koalicjantka Sexual Rights Initiative wraz z innymi organizacjami działającymi na rzecz prawa dostępu do aborcji jak co roku podpisała wspólne stanowisko na temat aborcji, które zostanie odczytane na 48. sesji Rady Praw Człowieka ONZ 4 października 2021 r.

Tegoroczne stanowisko mówi o stygmie aborcyjnej, która istnieje w każdym państwie bez zależności czy aborcja jest karalna czy też nie. W naszym stanowisku domagamy się przysługujących nam praw człowieka, czyli prawa do bezpłatnej, bezpiecznej i dostępnej aborcji, TERAZ. Nie po pandemii, nie po niekończących się kryzysach gospodarczych, nie po osiągnięciu jakiegoś celu, który jest uważany za ważniejszy, TERAZ. Dziś i każdego dnia umrze ponad 800 kobiet i dziewcząt, ponieważ państwa nie uznają nas za godne, by cieszyć się podstawowymi prawami człowieka. Przypominamy alarmujące statystyki: każdego roku od 4,7% do 13,2% zgonów matek na świecie można przypisać niebezpiecznej aborcji.

Stanowisko mogą podpisać osoby prywatne i organizacje do 1 października.

Powiązane treści