Organizacja Narodów Zjednoczonych

Organizacja Narodów Zjednoczonych

Federacja od 1999 roku posiada status konsultacyjny przy Radzie Gospodarczo – Społecznej ONZ (ECOSOC). Dzięki temu nasza organizacja może oddziaływać na Radę Gospodarczą i Społeczną i jej ciała pomocnicze, jak również międzynarodowe konferencje organizowane przez ONZ.  Pozwala nam to również na  uczestnictwo w charakterze obserwatorów w spotkaniach otwartych Rady oraz jej organach pomocniczych. Mamy także możliwość przedstawiać ustne i pisemne oświadczenia odnoszące się do prac Rady oraz jesteśmy upoważnione do uczestniczenia w międzynarodowych konferencjach, sesjach Zgromadzenia Ogólnego ONZ i innych międzyrządowych organach.

Federacja w ramach współpracy z ONZetem monitoruje sytuację w Polsce z aspektu przestrzegania praw kobiet i składa tzw. raporty cienie do komitetów monitorujących przestrzeganie praw człowieka (Komitet Praw Człowieka, Komitet Praw Dziecka, Komitet Praw Ekonomicznych, Społecznych i Kulturalnych, Komitet ds. Eliminacji Wszelkich Form Dyskryminacji). Raporty cienie dają  pełen obraz sytuacji dotyczący praw kobiet w Polsce. W oparciu o raporty Komitety tworzą rekomendacje dla polskiego rządu, dotyczące między innymi dostępu do legalnej aborcji czy antykoncepcji.

65. SESJA KOMISJI DS. STATUSU KOBIET ONZ

FacebookTwitteremailPrint  W dniach 15-26 marca 2021 r. odbywa się 65. sesja Komisji ds. Statusu Kobiet ONZ (CSW64). Z uwagi na ...
Czytaj Dalej

STANOWISKO NA 46. SESJI RADY PRAW CZŁOWIEKA ONZ

Facebook Twitter email Print Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet na 46. sesji Rady Praw Człowieka ONZ w Genewie Federacja w ...
Czytaj Dalej

APELE MIĘDZYNARODOWE O ODRZUCENIE PROJEKTÓW ZAKAZU ABORCJI I EDUKACJI SEKSUALNEJ

Facebook Twitter email Print W związku z pierwszym czytaniem w Sejmie projektów ustaw dotyczących wprowadzenia zakazu aborcji i edukacji seksualnej ...
Czytaj Dalej

POLSKA A POWSZECHNY PRZEGLĄD OKRESOWY ONZ

Facebook Twitter email Print “Czy wiecie, że…?” to nasza mini-kampania o zobowiązaniach międzynarodowych Polski w obszarze zdrowia reprodukcyjnego. W tym ...
Czytaj Dalej

STANOWISKA NA 43. SESJI RADY PRAW CZŁOWIEKA

Facebook Twitter email Print Przedstawiamy stanowiska zgłoszone przez Federację na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny na 43. sesję Rady Praw ...
Czytaj Dalej

64. SESJA KOMISJI DS. STATUSU KOBIET ONZ I PEKIN+25

FacebookTwitteremailPrintMinęło 25 lat od przyjęcia przełomowej deklaracji na rzecz praw kobiet – Platformy Pekińskiej. Jak wywiązały się państwa z wdrożenia ...
Czytaj Dalej

SUKCES SZCZYTU ONZ W NAIROBI. PRZYSPIESZAMY REALIZACJĘ OBIETNIC MIMO LOBBYINGU FUNDAMENTALISTÓW

Facebook Twitter email Print W dniach 12-14 listopada 2019 r. odbył się szczyt ONZ w Nairobi, którego celem było przyspieszenie ...
Czytaj Dalej

FACTSHEET O ZDROWIU I PRAWACH SEKSUALNYCH I REPRODUKCYJNYCH W EUROPIE

Facebook Twitter email Print W związku z Regionalną Konferencja Pekin+25 ponad 500 feministek z 55 krajów europejskich podsumowało realizację zobowiązań, ...
Czytaj Dalej
Loading...