Organizacja Narodów Zjednoczonych

Organizacja Narodów Zjednoczonych

FEDERA od 1999 roku posiada status konsultacyjny przy Radzie Społeczno-Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (ECOSOC). Dzięki temu nasza organizacja może oddziaływać na Radę i jej ciała pomocnicze, jak również międzynarodowe konferencje organizowane przez ONZ. Pozwala nam to również na uczestnictwo w charakterze obserwatorów w spotkaniach otwartych Rady oraz jej organach pomocniczych. Mamy także możliwość przedstawiać ustne i pisemne oświadczenia odnoszące się do prac Rady oraz jesteśmy upoważnione do uczestniczenia w międzynarodowych konferencjach, sesjach Zgromadzenia Ogólnego ONZ i innych międzyrządowych organach.

FEDERA w ramach współpracy z ONZ monitoruje sytuację w Polsce z aspektu przestrzegania praw kobiet i składa tzw. raporty cienie do komitetów monitorujących przestrzeganie praw człowieka (Komitet Praw Człowieka, Komitet Praw Dziecka, Komitet Praw Ekonomicznych, Społecznych i Kulturalnych, Komitet ds. Eliminacji Wszelkich Form Dyskryminacji). Raporty cienie dają  pełen obraz sytuacji dotyczący praw kobiet w Polsce. W oparciu o raporty Komitety tworzą rekomendacje dla polskiego rządu, dotyczące między innymi dostępu do legalnej aborcji czy antykoncepcji.

DEKRYMINALIZACJA I LEGALIZACJA ABORCJI W POLSCE NA RADZIE PRAW CZŁOWIEKA – STANOWISKO FEDERY

FacebookTwitterWhatsappEmailPrint21 września, na ostatniej sesji Rady Praw Człowieka ONZ przed wyborami w Polsce, koordynatorka rzecznictwa międzynarodowego FEDERY znowu przypomniała o ...

APEL O PODPISY POD WSPÓLNYM STANOWISKIEM SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO W SPRAWIE ABORCJI NA 54. SESJĘ RADY PRAW CZŁOWIEKA

Facebook Twitter Whatsapp Email Print Z okazji zbliżającego się Światowego Dnia Bezpiecznej Aborcji, przypadającego 28. września Sexual Rights Initiative (członkinią ...

STANOWISKO FEDERY NA 53. SESJI RADY PRAW CZŁOWIEKA NA TEMAT PRAW REPRODUKCYJNYCH I SEKSUALNYCH MIGRANTEK

FacebookTwitterWhatsappEmailPrintW 2022 r. Specjalny Sprawozdawca ONZ ds. praw człowieka i migracji odbył wizytę w Polsce. Z wizyty powstał raport, który ...

FEDERA NA RADZIE PRAW CZŁOWIEKA ONZ O WYNIKACH POWSZECHNEGO PRZEGLĄDU OKRESOWEGO POLSKI

Facebook Twitter Whatsapp Email Print Na marcowej sesji Rady Praw Człowieka ONZ FEDERA przedstawiła stanowisko dotyczące wyników czwartego przeglądu Polski ...

FEDERA NA 52. SESJI RADY PRAW CZŁOWIEKA ONZ

Facebook Twitter Whatsapp Email Print Na marcowej sesji Rady Praw Człowieka na przykładzie trzech ostatnich spraw FEDERA pokazuje, że w ...

STANOWISKO FEDERY NA 51. SESJI RADY PRAW CZŁOWIEKA ONZ

FacebookTwitterWhatsappEmailPrintTym razem na sesji Rady Praw Człowieka w ONZ mówimy o konieczności zapewnienia dostępu do usług zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego ...

FEDERA NA 50. SESJI RADY PRAW CZŁOWIEKA ONZ

Facebook Twitter Whatsapp Email Print Na czerwcowej sesji Rady Praw Człowieka FEDERA przedstawiła stanowisko w debacie z Grupą Roboczą ONZ ...

RAPORT FEDERY I SRI O STANIE NIEPRZESTRZEGANIA PRAW REPRODUKCYJNYCH I SEKSUALNYCH NA POWSZECHNY PRZEGLĄD OKRESOWY POLSKI W ONZ

Facebook Twitter Whatsapp Email Print FEDERA wraz z Sexual Rights Initiative, organizacją partnerską z Genewy złożyła do Rady Praw Człowieka ...