Monitoring i rzecznictwo

Wspólnie z Zespołem Prawnym Federacji monitorujemy dostęp do aborcji, antykoncepcji oraz edukacji seksualnej. Kontrolując bieżącą sytuację, zwracamy przede wszystkim uwagę na brak realizacji i na fikcyjny charakter obowiązującej od 1993 roku Ustawy o planowaniu rodziny, apelując do decydentów o stosowne zmiany (zobacz komentarz do sprawozdania z wykonania ustawy).

Od początku swojej działalności Federacja korzysta z narzędzi interwencji prawnych i rzeczniczych. Działając na rzecz  świadomego rodzicielstwa interweniujemy w przypadkach odmawiania dostępu do świadczeń z zakresu ochrony zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego, a w szczególnych sytuacjach wspieramy kobiety dochodzące swoich praw przed polskim i międzynarodowym wymiarem sprawiedliwości. Prowadzimy również rzecznictwo w sprawie dostępu do właściwej jakości usług z dziedziny zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego, w tym prawa do przerwania ciąży.  Formułujemy stanowiska w ramach procesu legislacyjnego, opiniujemy powstałe akty prawne, przygotowujemy komentarze do wprowadzanych zmian oraz apelujemy do władz.

Dodatkowo, Zespół Prawny Federacji udziela pomocy prawnej w sprawach z zakresu praw reprodukcyjnych i seksualnych, w szczególności:

  • realizacji prawa do legalnego przerywania ciąży,
  • dostępu do antykoncepcji i badań prenatalnych,
  • z zakresu praw pacjenta (prawa do świadczeń, do informacji, do dokumentacji medycznej, do poszanowania intymności i godności),
  • wadliwego wykonywania zawodu przez lekarzy (nadużywanie klauzuli sumienia, naruszenia praw pacjenta),
  • naruszeń dóbr osobistych w systemie opieki zdrowotnej,
  • związanymi z błędami lekarskimi i zdarzeniami medycznymi.

Więcej o Zespole Prawnym.

O zagrożenia dla praw reprodukcyjnych w prawie i praktyce. Relacja z Kongresu Kobiet 2017

FacebookTwitteremailPrintIX Kongres Kobiet pod hasłem „Alert dla praw Kobiet” stanowił okazję do rozmowy o tym, jak wygląda sytuacja realizowania prawa ...
Czytaj Dalej

ZAREAGUJ! WZORY ZAWIADOMIEŃ I SKARG NA KRWAWE BANERY

FacebookTwitteremailPrint  Zespół Prawny Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny apeluje o reagowanie w sytuacjach, gdy w przestrzeni publicznej eksponowane ...
Czytaj Dalej

STANOWISKO ZESPOŁU PRAWNEGO WS. MANIPULACYJNYCH BANERÓW ANTI-CHOICE

Facebook Twitter email Print W odpowiedzi na coraz częstsze wykorzystywanie przez grupy anti choice banerów o manipulacyjnej i wprowadzającej w ...
Czytaj Dalej

Klauzula sumienia – stanowisko prawne i wzory skarg

FacebookTwitteremailPrintIstotną barierą w dostępie do opieki zdrowotnej jest klauzula sumienia. Kiedy można ją stosować? Co jest nadużyciem? Jakie obowiązki łączą ...
Czytaj Dalej

Apel do prezydenta ws. zawetowania ustawy ograniczającej dostęp do antykoncepcji awaryjnej

Facebook Twitter email Print W imieniu organizacji pozarządowych i grupy nieformalnych zrzeszonych w Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem apelujemy ...
Czytaj Dalej

Stanowisko w/s ograniczenia dostępu do antykoncepcji awaryjnej

Facebook Twitter email Print 25 maja 2017 roku, posłowie przegłosowali nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, która ogranicza Polkom dostęp ...
Czytaj Dalej

Komentarz Zespołu Prawnego do wypowiedzi Ordo Iuris

Facebook Twitter email Print Ordo Iuris przyzwyczaiło nas do posługiwania się w debacie publicznej zwykłymi kłamstwami. Teraz jednakże poziom manipulacji ...
Czytaj Dalej

Komentarz Federacji do sprawozdania polskiego rządu w ramach UPR 2017

Facebook Twitter email Print 9 maja 2017 roku w ramach Powszechnego Przeglądu Okresowego (UPR), polski rząd złożył sprawozdanie dotyczące przestrzegania ...
Czytaj Dalej