Monitoring i rzecznictwo

Wspólnie z Zespołem Prawnym Federacji monitorujemy dostęp do aborcji, antykoncepcji oraz edukacji seksualnej. Kontrolując bieżącą sytuację, zwracamy przede wszystkim uwagę na brak realizacji i na fikcyjny charakter obowiązującej od 1993 roku Ustawy o planowaniu rodziny, apelując do decydentów o stosowne zmiany (zobacz komentarz do sprawozdania z wykonania ustawy).

Od początku swojej działalności Federacja korzysta z narzędzi interwencji prawnych i rzeczniczych. Działając na rzecz  świadomego rodzicielstwa interweniujemy w przypadkach odmawiania dostępu do świadczeń z zakresu ochrony zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego, a w szczególnych sytuacjach wspieramy kobiety dochodzące swoich praw przed polskim i międzynarodowym wymiarem sprawiedliwości. Prowadzimy również rzecznictwo w sprawie dostępu do właściwej jakości usług z dziedziny zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego, w tym prawa do przerwania ciąży.  Formułujemy stanowiska w ramach procesu legislacyjnego, opiniujemy powstałe akty prawne, przygotowujemy komentarze do wprowadzanych zmian oraz apelujemy do władz.

Dodatkowo, Zespół Prawny Federacji udziela pomocy prawnej w sprawach z zakresu praw reprodukcyjnych i seksualnych, w szczególności:

  • realizacji prawa do legalnego przerywania ciąży,
  • dostępu do antykoncepcji i badań prenatalnych,
  • z zakresu praw pacjenta (prawa do świadczeń, do informacji, do dokumentacji medycznej, do poszanowania intymności i godności),
  • wadliwego wykonywania zawodu przez lekarzy (nadużywanie klauzuli sumienia, naruszenia praw pacjenta),
  • naruszeń dóbr osobistych w systemie opieki zdrowotnej,
  • związanymi z błędami lekarskimi i zdarzeniami medycznymi.

Więcej o Zespole Prawnym.

ODMOWA REALIZACJI RECEPTY NA ANTYKONCEPCJĘ W APTECE. CO ROBIĆ?

FacebookTwitteremailPrint Odmowa sprzedaży środków antykoncepcyjnych ze względu na klauzulę sumienia to działanie BEZPRAWNE.Zachęcamy do składania skarg w tej sprawie do ...
Czytaj Dalej

List do MEN ws. wypowiedzi prof. Urszuli Dudziak

Facebook Twitter email Print „Cel antykoncepcji jest niegodziwy, chce uszkadzać coś, co jest zdrowe, coś co jest właściwe. (…) Antykoncepcja ...
Czytaj Dalej

Stanowisko Federacji w/s ograniczenia dostępu do ellaOne

Facebook Twitter email Print W związku z działaniami Rady Ministrów, zmierzającymi do ograniczenia dostępu do antykoncepcji awaryjnej ellaOne octan uliprystalu, ...
Czytaj Dalej

Stanowisko Federacji ws. ograniczenia dostępu do ellaOne

Facebook Twitter email Print W związku z działaniami Rady Ministrów, zmierzającymi do ograniczenia dostępu do antykoncepcji awaryjnej ellaOne octan uliprystalu, ...
Czytaj Dalej

Boczną furtką – o petycji PFROŻ

Facebook Twitter email Print Komisja ds. Petycji pochyliła się dziś nad petycją w sprawie nowelizacji ustawy antyaborcyjnej. To projekt, który ...
Czytaj Dalej

Opinia prawna petycji PFROŻ

Facebook Twitter email Print 26 stycznia Komisja ds Petycji rozpatrzy petycję Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, zawierającej projekt ustawy o zmianie ...
Czytaj Dalej

List do Komisji Petycji w sprawie projektu PFROŻ

Facebook Twitter email Print 12 stycznia Sejmowa Komisja ds. Petycji rozpocznie pracę nad rozpatrzeniem petycji Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia ...
Czytaj Dalej

List Zespołu Prawnego ws. zmian dot. edukacji seksualnej

Facebook Twitter email Print Zespół Pomocy Prawnej wyraża zaniepokojenie zmianami zachodzącymi w zakresie edukacji seksualnej w polskich szkołach. Opracowana niedawno ...
Czytaj Dalej