LIST DO NFZ WS. NIEDOSTĘPNOŚCI ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH

Federacja prowadzi Telefon Zaufania oraz Zespół Prawny zajmujący się udzielaniem bezpłatnych porad prawnych. W związku z tym zwracają się do nas z prośbą o radę i interwencję pacjentki, którym odmówiono świadczenia gwarantowanego aborcji. W ostatnim czasie bardzo częstym motywem przewijającym się w ich relacjach są wypowiedzi lekarzy w szpitalach udzielających świadczeń na podstawie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, że nie wykonują oni zabiegów terminacji ciąży ze względu na obawę przed reakcją NFZ i wpływem tej reakcji na ponowne zawarcie kontraktu lub inne możliwe konsekwencje finansowe.

W związku z powyższym Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny pragnie skierować do Narodowego Funduszu Zdrowia następujące pytania:

  1. Jak Narodowy Fundusz Zdrowia odnosi się do twierdzeń lekarzy i dyrektorów szpitali dot. wywierania nacisków na publiczne szpitale w Polsce tak, by nie wykonywano w nich zabiegów aborcji, gwarantowanych ustawą z 1993 r.?
  1. Czy NFZ przeprowadzał jakieś postępowania wyjaśniające dotyczące niewykonywania przez podmioty lecznicze kontraktu w zakresie produktu JGP M17 (kod CZS 5.51.01.0012017)?

W związku z tym, że kwestia dostępu do świadczenia gwarantowanego w postaci zabiegu przerwania ciąży ściśle dotyczy praw pacjentek i ochrony ich zdrowia, a brak tego dostępu prowadzi do poważnych i negatywnych skutków psychicznych u pacjentek, liczymy na odpowiedź w możliwie najwcześniejszym terminie.

Prosimy o zajęcie stanowiska i podjęcie działań gwarantujących dostęp do świadczenia gwarantowanego w postaci terminacji ciąży. Wnioskujemy o interwencję Centrali NFZ poprzez m.in. rozesłanie do zakontraktowanych oddziałów ginekologiczno-położniczych oficjalnego pisma z przypomnieniem o obowiązujących przepisach i wynikających z nich zobowiązań oraz z zapowiedzią konkretnych sankcji za naruszanie prawa pacjentek do świadczeń zdrowotnych.

Do wiadomości:

  1. Damian Jakubik, Dyrektor Biura Prawnego.
  2. Leszek Szalak, p.o. Dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej.
  3. Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta.

NFZ_odpowiedź_indukcja poronienia