PETYCJA ZA POPRAWKĄ O OBOWIĄZKU INFORMACYJNYM SZPITALA

Klauzula sumienia to swoboda finansowanych przez nas lekarzy do stawiania swojego komfortu nad nasze prawa i zdrowie oraz arbitralnego odmawiania nam pomocy medycznej. Może to dotyczyć wykonania operacji, transfuzji krwi, zrobienia przeszczepu, przeprowadzanie aborcji. Sytuacji, gdy każda minuta ma znaczenie i nie ma czasu na jeżdżenie po Polsce, by znaleźć lekarza gotowego udzielić nam pomocy.

Dlatego tak bardzo potrzebujemy przepisu, który przewiduje, że w razie lekarskiej odmowy z powodu klauzuli sumienia, to szpital poinformuje nas, który inny lekarz lub placówka zapewnią nam opiekę zdrowotną. Mamy prawo wiedzieć. Nie możemy być zmuszone/zmuszeni, by szukać pomocy na własną rękę lub wyjeżdżać do drogich klinik za granicę.

Tymczasem PiS usunął taki przepis z nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Usunął, mimo że … sam go tam najpierw umieścił.

Żądamy wpisania do ustawy o zawodzie lekarza obowiązku, by w razie odmowy motywowanej klauzulą sumienia, szpital miał obowiązek skierować pacjentkę/-ta do innego lekarza lub szpitala.

Żądamy przywrócenia i uchwalenia przepisu w takiej treści:

„[art. 39 ust. 2.] W przypadku powstrzymania się przez lekarza od wykonania świadczenia zdrowotnego, o którym mowa w ust. 1, podmiot leczniczy, w ramach działalności którego powstrzymano się od wykonania świadczenia zdrowotnego, jest obowiązany wskazać lekarza lub podmiot wykonujący działalność leczniczą, który zapewni możliwość wykonania tego świadczenia.”

Dla celów rzeczniczych Federacja uruchomiła apel do parlamentarzystów. W krótkim czasie procedowania ustawy zebrałyśmy niemal 7 tysięcy podpisów, które przekazałyśmy posłom i posłankom przed głosowaniem nad przyjęciem poprawki Senatu, która przywracała ten obowiązek.

PRZECZYTAJ APEL!

Poza tym Federacja prowadziła rzecznictwo na forum międzynarodowym, informując organizacje partnerskie i instytucje europejskie o regresywnych działaniach polskich decydentów. Cieszymy się, że w imieniu polskiego społeczeństwa wstawiła się europarlamentarna grupa All of Us i Komisarka Praw Człowieka Rady Europy. Przeczytaj ich stanowiska:

Podobne artykuły